Podziękowania dla Pana Łukasza Borkowskiego

2019-04-03T20:32:54+00:00

Pragniemy bardzo podziękować Panu Łukaszowi Borkowskiemu - właścicielowi Kancelarii Notarialnej na ul. Długosza 7 w Kutnie, za życzliwość, wsparcie, pomoc merytoryczną podczas zakładania naszej Fundacji.