Logo_Fundacji

Dane_kontaktowe

Fundacja Pro Aperte   |   zadzwoń: 786-039-278   |   przyjdź: 99-300 Kutno, ul. Staszica 7

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "ToTu"

Świetlica Terapeutyczna "Sensorek"

Mobilna Świetlica Terapeutyczna

Szkolenia

- z obszaru autyzmu
- dla firm


Diagnoza inteligencji
i poziomu psychoruchowego

Klub Świadomej Młodzieży

Społeczne Pogotowie Informacyjne

Turnusy integracyjne dla dzieci

Diagnoza spektrum autyzmu

Diagnoza Integracji Sensorycznej

Diagnoza logopedyczna