Logo_Fundacji

Dane_kontaktowe

Fundacja Pro Aperte   |   zadzwoń: 786-039-278   |   przyjdź: 99-300 Kutno, ul. Staszica 7

Wiemy jak ważne i potrzebne są dla człowieka relacje z otoczeniem. Wiemy też, że czasem bywają one bardzo trudne i skomplikowane, bo ludzie są różnorodni. Dlatego w Świetlicy Terapeutycznej „Sensorek” dbamy o to, by wspierać rozwój Waszych dzieci i pomóc im radzić sobie w różnych sytuacjach życia codziennego. Z pomocą naszych specjalistów dzieci uczą się otaczającego świata. Pomagamy przezwyciężać trudności, odkrywamy pasje i talenty!

 

W naszym „Sensorku” twoja pociecha może skorzystać z terapii i zajęć dostosowanych specjalnie do jej potrzeb. Proponujemy miedzy innymi:

1. Zajęcia indywidualne dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub z trudnościami wychowawczymi:

W naszej ofercie jest:

 • terapia behawioralna w nurcie stosowanej analizy zachowania
 • terapia logopedyczna, w tym neurologopedyczna
 • terapia psychologiczna terapia pedagogiczna, w tym terapia ręki.

 

Terapia indywidualna ma za zadanie:

 • rozwijanie u dzieci różnych umiejętności społecznych i emocjonalnych
 • rozwijanie wiedzy dzieci w zakresie swoich cech, umiejętności, możliwości
 • kształtowanie pożądanych zachowań

 

Ponadto prowadzimy konsultacje dotyczące prawidłowego rozwoju dzieci.

2. Zajęcia grupowe dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub z trudnościami wychowawczymi:

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

Jeśli Twoje dziecko:

 • ma trudności w relacjach,
 • bywa nazywane „niegrzecznym”,
 • nie radzi sobie z emocjami, 

pomyśl o zajęciach grupowych dla niego w ramach Treningu Umiejętności Społecznych.

TUS to grupowa forma pracy i wsparcia. Zajęcia są dla wszystkich (również dla dzieci bez diagnozy), którzy mają:

 • trudności społeczne np. trudno im nawiązywać relacje, robią to w sposób nieprawidłowy itp.
 • komunikacyjne np. nie potrafią nawiązać i podtrzymać rozmowy, trudno im odczytać intencje rozmówcy itp.,
 • emocjonalne np. mają kłopoty z rozróżnianiem emocji i ich wyrażaniem.

NIEBIESKIE MIGDAŁY (NM)

Grupowe zajęcia skierowane na rozwijanie u dzieci:

 • uwagi,
 • pamięci,
 • koncentracji,
 • wyobraźni.

Szczególnie potrzebne dzieciom, które:

 • sprawiają wrażenia jakby nie słuchały tego, co się do nich mówi,
 • nie reagują na polecenia,
 • nie kończą zaczętych prac,
 • są niedokładne i mało spostrzegawcze
 • mają kłopoty z organizacją swojej aktywności
 • unikają wysiłku umysłowego
 • zapominają, gubią różne rzeczy
 • często się rozpraszają
 • zapominają o codziennych zadaniach i obowiązkach

3. Punkt informacyjny dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi:

Każda różnorodność niesie ze sobą wiele pytań. Rodzice również potrzebują wsparcia i rady, a czasem po prostu otuchy i dobrego słowa. Dlatego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 działa na Świetlicy Terapeutycznej „Sensorek” punkt informacyjno – konsultacyjny. Od naszych specjalistów rodzice dzieci z zaburzeniami rozwojowymi mogą otrzymać informacje na temat poszczególnych kroków: od spostrzeżenia pierwszych symptomów zaburzeń u dziecka do otrzymania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

4. Godziny wytchnieniowe dla rodziców:

Każdy potrzebuje wolnego czasu na załatwienie swoich spraw lub po prostu chwili wyciszenia. Dlatego w każdą sobotę w godzinach 10.00 – 13.00 oferujemy opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnością. Możecie powierzyć nam swoje pociechy mając pewność, że są bezpieczne, abyście w tym czasie mogli samodzielnie poczynić swoje sprawunki.

Ponadto oferujemy okresowo:

 • Spotkania integracyjne rodziców dzieci z niepełnosprawnością, podczas których opiekunowie przy kawie mogą wzajemnie się wspierać, wymieniać doświadczeniami – po prostu spędzić miło czas
 • Organizację okazyjnych imprez takich jak Mikołajki czy Wigilia oraz przyjęć urodzinowych dla dzieci z niepełnosprawnością oraz z trudnościami wychowawczymi.
 • Letnie i zimowe turnusy integracyjne, które integrują dzieci zdrowe z dziećmi z zaburzeniami wychowawczymi, emocji lub ze spektrum autyzmu. Na turnusach dzieci spędzają miło czas, nawiązują nowe znajomości i przyjaźnie, wzajemnie uczą się tolerancja i szacunku dla różnorodności.

POWYŻSZA USŁUGA OTRZYMAŁA CERTYFIKAT: