Logo_Fundacji

Dane_kontaktowe

Fundacja Pro Aperte   |   zadzwoń: 786-039-278   |   przyjdź: 99-300 Kutno, ul. Staszica 7

DOROTA GACKOWSKA
Fundator Fundacji Pro Aperte

Dyrektor Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "ToTu". Powiedzenie, że jest mamą wszystkich dzieci, nie jest tu żadną przesadą. Już w szkole podstawowej wiedziała, że jej życiowym powołaniem jest praca z dziećmi. Doskonale wykwalifikowana i oddana nauczycielka — terapeutka, bardzo wrażliwa osoba o otwartym sercu. Absolwentka studiów magisterskich w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy (nauczanie początkowe). Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim (surdopedagogika). Umiejętności zdobywała także na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim (stosowana analiza zachowania- terapia spektrum zaburzeń autystycznych).

To osoba stale pracująca nad poszerzaniem swoich horyzontów i kwalifikacji. Ukończyła trzystopniowy kurs terapii behawioralnej dzieci z autyzmem. Posiada certyfikat Gdańskiego Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka (nauczyciel - terapeuta dzieci z autyzmem). Ponadto zdobyła certyfikat uprawniający do wykonywania badania diagnostycznego z wykorzystaniem Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP). Uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych dotyczących pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu. Ukończyła szkolenie PECS na pierwszym poziomie. Obecnie jest w trakcie kolejnych studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim (zarządzanie oświatą).

Połowę swojego ponad dwudziestopięcioletniego stażu pracy poświęciła pracy na rzecz osób w spektrum autyzmu. Razem z Sylwią Frydrysiak - Saczuk są naszym niezawodnym duetem merytorycznym. Jak same podkreślają, uwielbiają wspólnie pracować. Ich współpraca była ziarenkiem, z którego wykiełkowała nasza Fundacja.

Jako interwent Społecznego Pogotowia Interwencyjnego podejmuje działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, wspierając je w sytuacjach, gdy łamane są ich prawa.

Prywatnie babcia zakochana w swoim wnusiu. Wraz z mężem Wiktorem mają dwie dorosłe córki. Od lat prowadzą Rodzinny Dom Dziecka, w którym zastępowali rodziców 28 dzieciom w trudnej sytuacji życiowej. Obecnie w ich RDD przebywa 8 dzieci.