Logo_Fundacji

Dane_kontaktowe

Fundacja Pro Aperte   |   zadzwoń: 786-039-278   |   przyjdź: 99-300 Kutno, ul. Staszica 7

Izabela Dembowska
Terapeuta w Fundacji Pro Aperte

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku filologia polska. Ukończyła także pedagogikę specjalną – edukację i rehabilitację osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera, edukację przedszkolną i wczesnoszkolną z językiem angielskim, Diagnozę i Terapię Ręki – I i II stopnia oraz Trening Umiejętności Społecznych w ujęciu całościowym.

W pracy wykorzystuje elementy z każdej dziedziny, dostosowując metody i formy pracy do potrzeb i możliwości podopiecznych. W Fundacji prowadzi TUS oraz zajęcia indywidualne. Kieruje się zasadą by podążać za dzieckiem i jego potrzebami.

W wolnym czasie zgłębia tajniki neurodydaktyki i zaczytuje się w publikacje prof. Marka Kaczmarzyka i układa klocki Lego. Zafascynowana jest Uniwersum Marvela.