Logo_Fundacji

Dane_kontaktowe

Fundacja Pro Aperte   |   zadzwoń: 786-039-278   |   przyjdź: 99-300 Kutno, ul. Staszica 7

KLAUDIA GĄTAREK
Nauczyciel - terapeuta Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "ToTu"

Klaudia Traczykowska

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (studia licencjackie - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, studia podyplomowe - oligofrenopedagogika). Ukończyła studia magisterskie z terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju.

Stara się cały czas poszerzać wiedzę i kwalifikacje z zakresu pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Ukończyła III stopniowy kurs terapii behawioralnej. Uczestniczyła w szkoleniu PECS I stopnia. Lubi być zaskakiwana przez podopiecznych.

Każdy mały i jednocześnie wielki krok dziecka potrafi wynagrodzić wszystkie napotkane wyzwania. Każdy uśmiech, spojrzenie, przytulenie, często pierwsze słowa są dla niej czymś wyjątkowym. Może jednocześnie wspierać rozwój naszych podopiecznych i być dla nich po prostu ciocią. Praca daje jej poczucie bycia potrzebnym i ważnym dla każdego z nich.

Zawsze lubiła opiekować się dziećmi, swoją przyszłość wiązała właśnie z pracą z nimi. Uwielbia zwierzęta, ich los nigdy nie był jej obojętny. Swój wolny czas lubi spędzać z najbliższymi, często słucha muzyki. A kiedy jest to możliwe jako aktywność wybiera jazdę na rowerze.