Logo_Fundacji

Dane_kontaktowe

Fundacja Pro Aperte   |   zadzwoń: 786-039-278   |   przyjdź: 99-300 Kutno, ul. Staszica 7

PAULINA DOMŻAŁ
Terapeuta w Fundacji Pro Aperte

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim - pedagogika, w zakresie opieki i terapii pedagogicznej. Absolwentka licznych studiów podyplomowych - oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Ukończyła także 3-stopniowy kurs terapii behawioralnej, którą stosuje w pracy z podopiecznymi Fundacji. Pracę z dziećmi rozpoczęła już jako studentka. Właśnie wtedy zrozumiała, że osoby z autyzmem są wyjątkowo bliskie jej sercu. To był moment, w którym zapragnęła z nimi związać swoją zawodową przyszłość.

Od dziecka kocha wszystkie zwierzęta, a zwłaszcza psy. Uwielbia podróże, górskie wspinaczki i wycieczki motocyklowe w towarzystwie swojego męża. Czas wolny stara się spędzać z rodziną i przyjaciółmi. Wieczorami lubi także poczytać książkę, czy obejrzeć dobry film.