Logo_Fundacji

Dane_kontaktowe

Fundacja Pro Aperte   |   zadzwoń: 786-039-278   |   przyjdź: 99-300 Kutno, ul. Staszica 7

WIKTOR GACKOWSKI
Członek Rady Fundacji Pro Aperte

Wiktor Gackowski

Z Fundacją jest związany od samego początku, pomagał w jej powstawaniu oraz rozwoju. W miarę możliwości i potrzeb cały czas wspiera fundacyjną działalność. Jego pierwszy zawód to mechanik - ślusarz. Studia ukończył na WSP w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) i jest pedagogiem z dyplomem Nauk Społecznych. Z racji pracy z dziećmi słabosłyszącymi ukończył studia podyplomowe Surdopedagogika na UŁ w Łodzi. Pracował w szkole, OSWS nr 2 w Kutnie.

Od 16 lat wraz z żoną Dorotą prowadzi Rodzinny Dom Dziecka Caritas Diecezji Łowickiej w Strzegocinie. Pod swoją opieką mają obecnie ośmioro dzieci. Prywatnie Wiktor jest ojcem dwóch wspaniałych córek i dziadkiem dwuletniego Nikodema. W wolnej chwili lubi czytać, interesuje się historią, zwłaszcza Polski oraz techniką i konstrukcją. Obecnie bardzo fascynujące jest dla niego konstruowanie roweru poziomego.

Patrząc na postępy fundacji mówi, że „Z nadzieją i radością patrzy jak działania pracowników i wolontariuszy zmieniają na lepsze życie wielu ludzi.”