Konferencja  online

Dom?Terapia ? Życie !

podsumowująca projekt

„Rozwój jedynej w regionie kutnowskim mobilnej świetlicy terapeutycznej”

19.11.2020 godzina 10.00 - 13.00ORGANIZATOR: FUNDACJA PRO APERTE

Celem konferencji jest podsumowanie działań związanych z realizacją projektu, poszerzenie wiedzy na temat głównych działań terapeutycznych prowadzonych przez Fundację oraz budowanie dobrego porozumienia i spójnych oddziaływań w relacji szkoła-dom-terapia.

Program:

10.00-10.45    Otwarcie konferencji , podsumowanie projektu- Fundacja Pro Aperte Kutno
10.45-11.30   „Chcemy całego życia” Sylwia Mądra i Jan Gawroński
, Fundacja Autism Team , Inicjatywa Chcemy całego życia
11.30-11.45    Przerwa
11.45-12.15    Budowanie dobrej komunikacji między  terapeutami (nauczycielami) a
rodzicami dziecka z trudnościami rozwojowymi” – Joanna Dryjańska, mama
dziecka ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi
12.15-12.45   „Droga do akceptacji diagnozy dziecka i siebie jako rodzica wyjątkowego dziecka”.
– Izabela Hnidziuk-Machnica fundacja Aleklasa
12.45-13.00    PYTANIA, ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Weź udział w konferencji

Prelegenci konferencji

Sylwia Mądra

Współtwórczyni inicjatywy obywatelskiej „Chcemy całego życia!” oraz Fundacji Autism Team, w których działa społecznie na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

Działaczka na rzecz środowiska rodzin osób z autyzmem. Współinicjatorka ruchu rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Wieloletnia koordynatorka ogólnopolska Klubu Rodziców. Współorganizatorka i aktywna uczestniczka kampanii społecznych, podnoszących świadomość dot. życia z niepełnosprawnościami., m.in.  dot. zniesienia zakazu pracy zarobkowej na świadczeniach opiekuńczych;  „Nie zamykajmy dorosłych z niepełnosprawnością w czterech ścianach!” –dot. specjalistycznych  środowiskowych domów samopomocy D i E dla osób w spektrum autyzmu i dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi  oraz „Dzieciństwo bez przemocy, dorosłość bez lęku” w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

Inicjatorka i koordynatorka Społecznego Pogotowia Interwencyjnego: pomaga, mediuje, radzi i  interweniuje  społecznie wszędzie tam, gdzie łamane są prawa osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin.

Członkini podzespołu „Niepełnosprawność” w Zespole ds. Opracowania Wieloletniego Programu Działań Antydyskryminacyjnych przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania.

Aktywnie działa w przestrzeniach rzeczniczych, współpracuje z wieloma organizacjami w obszarze niepełnosprawności.  Organizatorka  i współautorka licznych szkoleń dla rad pedagogicznych, warsztatów dla rodziców i specjalistów oraz spotkań autorskich  (m.in Porozmawiajmy o autyzmie) Propagatorka istoty i wagi samostanowienia osób z niepełnosprawnościami.

W jej słowniku nie istnieje słowo: niemożliwe.

Menedżerka Zasobów Ludzkich – zawodowo, projektowo i hobbistycznie.

Prywatnie mama fantastycznego Janka (14 lat) z autyzmem i milionem innych zalet.

Jan Gawroński

Czternastolatek w spektrum autyzmu i z milionem innych zalet. Samorzecznik, społecznik, działa w Fundacji Autism Team,  Inicjatywie Obywatelskiej „Chcemy całego życia!” Pomysłodawca i organizator Klubu Świadomej Młodzieży, który  zrzesza dzieci i młodzież w spektrum autyzmu.  Aktor grupy teatralnej Autentyczni Artyści, Ambasador akcji „Autyzm na koszulkach”. Jeden z bohaterów książki pt. Young Power 30 historii o tym jak młodzi zmieniają świat autorstwa Justyny Sucheckiej.

Podczas wydarzeń strajkowych pod Sejmem w maju 2018 r. odczytał apel do władz o pomoc dla osób z niepełnosprawnościami. Autor „listu do minister”,  który wzmocnił kampanię dot. środowiskowych domów samopomocy typu D dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną.

W październiku 2019 r. stanął na czerwonej kropce TEDX Kids pod czujnym okiem psycholożki Doroty Zawadzkiej aby wygłosić mowę na temat potęgi różnorodności.

Interweniuje wszędzie tam, gdzie łamane są prawa osób z niepełnosprawnościami. Inicjator i propagator akcji „Ciche brawa” oraz „Stop głośnym dzwonkom w szkołach!”

Pasjonat map, tras i pociągów.

Lubi pisać „słowa prawdziwe o sobie i ludziach”. Obala mity na temat życia w spektrum autyzmu.

Kocha ludzi. Po swojemu.

Jak mówi: „Świat jest o włos od mojego dotyku i to bywa trudne”.

Joanna Dryjańska

Mama trójki dzieci, w tym z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Działaczka na rzecz wzajemnego zrozumienia między specjalistami a rodzicami dzieci z trudnościami rozwojowymi. Prowadzi warsztaty autorskie. Autorka tekstów w poradniku „Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej” oraz monografii „Małe dziecko.  Troska, Akceptacja, Bezpieczeństwo, Uczenie” oraz „Rodzina w sytuacji trudnej”. Ukończyła wiele kursów min. Szkołę Trenerów Grup Wsparcia dla Rodziców, Studium Psychoterapii Grupowej i Treningu Psychologicznego. Jednak to codzienny kontakt z dziećmi i innymi rodzicami jest dla niej największą lekcją.

Izabela Hnidziuk-Machnica

Izabela Hnidziuk-Machnica – mama 10-letniego Mateusza w spektrum autyzmu, współzałożycielka i Dyrektor Zarządzająca Fundacji Aleklasa, obecnie w trakcie certyfikacji  na interwenta i mentorcoach’a kryzysowego w Instytucie Pozytywnej Terapii Kryzysu. Od ponad 6 lat organizatorka serii konferencji p.t „Rodzina z Zespołem Aspergera” oraz „Szkoła z Zespołem Aspergera”, niezliczonych warsztatów i szkoleń, inicjatorka akcji społecznych. Prowadząca grupy wsparcia dla rodziców, konsultacje rodzicielskie, wykłady, warsztaty, szkolenia dla rodziców i specjalistów, założycielka i prowadząca internetową grupę wsparcia dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu „Razem Zrozumiemy AS’y” oraz grupy dla nauczycieli, psychologów, terapeutów, psychiatrów „Specjaliści zrozumieją AS’y”, której celem jest wspieranie specjalistów w zrozumieniu specyfiki spektrum autyzmu. Autorka i prowadząca serię popularnych i  cenionych oraz szeroko udostępnianych programów p.t „Rozmowy w spektrum autyzmu”. Fundacja Aleklasa wspólnie z Fundacją Prodeste współorganizuje w maju 2021 międzynarodową konferencję „Autyzm. Ewolucja”, ze specjalnym udziałem prof. Tony’ego Attwoda oraz wielu specjalistów z Polski i ze świata.

Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020