Loading...

NOWOŚĆ W REGIONIE KUTNOWSKIM!!!

Dojeżdżamy do pacjentów, przedszkoli, szkół podstawowych i innych instytucji, by służyć pomocą terapeutyczną i edukacyjną.

  • Oferta skierowana jest szczególnie do dzieci z orzeczeniem o potrzebie
    kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego.
  • Proponowane zajęcia mogą być uzupełnieniem zaleceń zawartych w
    orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • Nasz zespół specjalistów oferuje spotkanie z zespołem nauczycieli pracujących
    z dziećmi w celu ustalenia indywidualnych programów i form terapeutycznych.

Ponadto oferujemy indywidualne konsultacje, mające na celu wspieranie
nauczycieli w ich pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Powyższa usługa otrzymała certyfikat.