Logo_Fundacji

Dane_kontaktowe

Fundacja Pro Aperte   |   zadzwoń: 786-039-278   |   przyjdź: 99-300 Kutno, ul. Staszica 7

Integracja-edukacja - rozwój działań organizacji poradniczych na rzecz osób z niepełnosprawnością

termin realizacji:
01.11.2022 – 31.12.2023

zleceniodawca:
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

wartość projektu:
266 292 zł

kwota dotacji:
266 292 zł

Projekt zakłada zwiększenie integracji działań co najmniej 6 organizacji pozarządowych lub inicjatyw obywatelskich w celu podniesienia jakości usług poradniczych skierowanych do osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Projekt będzie promował usługi poradnicze: głównie prawne i psychologiczne w mediach lokalnych, społecznościowych oraz wśród rodzin osób z niepełnosprawnością na terenie co najmniej 3 województw.

 

„Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #Rozwój Organizacji Poradniczych Komitet do spraw Pożytku Publicznego “.