Logo_Fundacji

Dane_kontaktowe

Fundacja Pro Aperte   |   zadzwoń: 786-039-278   |   przyjdź: 99-300 Kutno, ul. Staszica 7

Organizacja i prowadzenie zajęć
Trening Umiejętności Społecznych

termin realizacji:
03.06 – 31.08.2019

zleceniodawca:
Miasto Kutno

wartość projektu:
5422 zł

kwota dotacji:
4922 zł

Za pomocą ogłoszenia umieszczonego na stronie Fundacji i funpagu zrekrutowano grupę TUS, która liczyła 10 osób (głównie dzieci z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu) w wieku 10-14 lat

 

W ramach zajęć poprowadzono trzy bloki tematyczne:

1. Integracja, rozwijanie współdziałania oraz umiejętności komunikacyjnych: 4 zajęcia

2. Rozwijanie umiejętności odczytywania emocji u siebie i innych oraz radzenie sobie z emocjami: 4 zajęcia

3. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i konfliktami. Rozwijanie asertywności: 3 zajęcia

 

Jedne zajęcia trwały 80 minut i odbywały się w systemie raz w tygodniu. Prowadzone były w siedzibie Fundacji Pro Aperte. Grupa prowadzona była jednocześnie przez dwóch terapeutów – wykwalifikowanego terapeutę dzieci autystycznych i psychologa z doświadczeniem w prowadzeniu treningów interpersonalnych skierowanych do dzieci autystycznych. Realizując dany blok tematyczny została poszerzona wiedza uczestników o umiejętności praktyczne, w taki sposób, by nabyte kompetencje były zgeneralizowane na inne sytuacje. Po zajęciach odbyło się wyjazdowe spotkanie integracyjne do Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi na które uczestnicy pojechali wspólnie z dwoma terapeutami oraz z osiemnastoma rodzicami/opiekunami dzieci. Centrum Nauki i Techniki EC1 to miejsce ze specjalnymi udogodnieniami dla osób z autyzmem. Wyjazd stworzył możliwość rozwijania i budowania wzajemnych relacji poza salą terapeutyczną oraz obserwacji postępów wśród dzieci przez terapeutów.