Logo_Fundacji

Dane_kontaktowe

Fundacja Pro Aperte   |   zadzwoń: 786-039-278   |   przyjdź: 99-300 Kutno, ul. Staszica 7

Projekt OWES „Ja-Ty-My” - utworzenie 4 miejsc pracy w nowoutworzonym przedsiębiorstwie społecznym

termin realizacji:
06.06.2019 – 31.12.2020

zleceniodawca:
Stowarzyszenie Wsparcie Społecznie 

„Ja-Ty-My”

wartość projektu:
152 000 zł

Projekt OWES „Ja-Ty-My” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.3 „Rozwój Ekonomii Społecznej”, Poddziałanie IX.3.1 „Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej”; nr umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy RPLD.09.03.01-10-0004/17-00 z dnia 5 lutego 2018 roku.

W czerwcu 2019 roku Fundacja Pro Aperte została beneficjentem wsparcia OWES (prowadzonego przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja Ty My”) na utworzenie czterech miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością.

Dzięki wsparciu OWES Fundacja Pro Aperte adoptowała na użytek osób z niepełnosprawnością lokal pod najem o powierzchni 60 mkw.

15 lipca 2019 roku została uruchomiona Świetlica Terapeutyczna „Sensorek”, w której są prowadzone zajęcia terapeutyczne indywidualne oraz grupowe. Odbywają się w niej także integracyjne turnusy letnie i zimowe, integracyjne imprezy okolicznościowe t.j. wigilie, Mikołajki, urodziny dla dzieci z niepełnosprawnością i inne.

Także 15 lipca 2019 roku została uruchomiona mobilna świetlica terapeutyczna, której zadaniem jest realizacja terapii z dojazdem do miejsca zamieszkania osób z niepełnosprawnością lub szkół i przedszkoli. Do dyspozycji mobilnej świetlicy organizacja posiada samochód Citroen Berlingo, przystosowany do przewozu pomocy terapeutycznych.

1 września 2019 został uruchomiony pierwszy w regionie kutnowskim Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „ToTu” dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.