Logo_Fundacji

Dane_kontaktowe

Fundacja Pro Aperte   |   zadzwoń: 786-039-278   |   przyjdź: 99-300 Kutno, ul. Staszica 7

Projekt OWES „Ja-Ty-My” - utworzenie 4 miejsc pracy w nowoutworzonym przedsiębiorstwie społecznym

termin realizacji:
06.06.2019 – 31.12.2020

zleceniodawca:
Stowarzyszenie Wsparcie Społecznie „Ja-Ty-My”

wartość projektu:
152 000 zł

Projekt OWES „Ja-Ty-My” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.3 „Rozwój Ekonomii Społecznej”, Poddziałanie IX.3.1 „Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej”; nr umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy RPLD.09.03.01-10-0004/17-00 z dnia 5 lutego 2018 roku.

W czerwcu 2019 roku Fundacja Pro Aperte została beneficjentem wsparcia OWES (prowadzonego przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja Ty My”) na utworzenie czterech miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

Dzięki wsparciu OWES Fundacja Pro Aperte adoptowała na użytek osób niepełnosprawnych lokal pod najem o powierzchni 60 mkw.

15 lipca 2019 roku została uruchomiona Świetlica Terapeutyczna „Sensorek”, w której są prowadzone zajęcia terapeutyczne indywidualne oraz grupowe. Odbywają się w niej także integracyjne turnusy letnie i zimowe, integracyjne imprezy okolicznościowe t.j. wigilie, Mikołajki, urodziny dla dzieci niepełnosprawnych i inne.

Także 15 lipca 2019 roku została uruchomiona mobilna świetlica terapeutyczna, której zadaniem jest realizacja terapii z dojazdem do miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych lub szkół i przedszkoli. Do dyspozycji mobilnej świetlicy organizacja posiada samochód Citroen Berlingo, przystosowany do przewozu pomocy terapeutycznych.

1 września 2019 został uruchomiony pierwszy w regionie kutnowskim Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „ToTu” dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.