Logo_Fundacji

Dane_kontaktowe

Fundacja Pro Aperte   |   zadzwoń: 786-039-278   |   przyjdź: 99-300 Kutno, ul. Staszica 7

„Zrozum Mnie” - warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu

termin realizacji:
14.10 – 24.12.2019

zleceniodawca:
Powiat Kutnowski

wartość projektu:
6062 zł

kwota dotacji:
5462 zł

Przeprowadzone zadanie „Zrozum Mnie” to zorganizowanie warsztatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych, podczas których została przybliżona tematyka funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zakładany cel zadania został osiągnięty w stopniu całkowitym.

 

Do uczestnictwa w projekcie przystąpiło 6 szkół ponadpodstawowych w powiecie kutnowskim. Przeprowadzono łącznie 18 zajęć, każde po 2 godziny dydaktyczne, uczestniczyło w sumie 380 uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

Warsztaty łączyły elementy teoretyczne z praktycznymi, gdzie odbiorcy w sposób empiryczny doświadczali trudności osób z ASD (zaburzeniami ze spektrum autyzmu). Dodatkową wartością było zrealizowanie celu wychowawczego i edukacyjnego. Uczniowie prócz wiedzy na temat osób z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, dowiedzieli się o sposobach komunikacji i relacji z nimi. Osiągnięto także cel promocyjny. Dzięki przeprowadzeniu warsztatów w szkołach oraz relacji z tych warsztatów w mediach społecznościowych, społeczeństwo lokalne dowiedziało się o tematyce autyzmu. Warsztaty prowadziło jednocześnie dwóch trenerów: pedagog – terapeuta autyzmu oraz psycholog. Łącznie w projekcie uczestniczyło trzech trenerów.