Logo_Fundacji

Dane_kontaktowe

Fundacja Pro Aperte   |   zadzwoń: 786-039-278   |   przyjdź: 99-300 Kutno, ul. Staszica 7

Budowa i rozwój samorzecznictwa
w Regionie Kutnowskim

termin realizacji:
01.01.2021 – 31.10.2022

zleceniodawca:
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, Fundacja im. Stefana Batorego

wartość projektu:
67 497 Euro

kwota dotacji:
65 247 Euro

Projekt realizowany z dotacji programu
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt ma na celu zbudowanie w naszym regionie systemu samorzecznictwa. Samorzecznik to osoba, która występuje w imieniu swoim i grupy, z którą się identyfikuje. Mówi o jej potrzebach, problemach, doświadczeniach. Celem projektu jest także rozwijanie świadomości na temat spektrum autyzmu wśród społeczności lokalnej.

Projekt będzie realizowany w trzech obszarach.

 

OBSZAR PIERWSZY:

“Dzieci w wieku 4-12 lat. Praca u podstaw”.

Działania w tym obszarze zakładają utworzenie trzech grup dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dzieci będą brały udział przez 14 miesięcy w zajęciach Treningu Umejętności Społecznych (od marca 2021 do pażdziernika 2022- bez okresu wakacyjnego).

Planowane są trzy grupy wiekowe: 4-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat (od 4 do 8 osób). Treningi mają na celu ksztaltować u dzieci różne umiejętności społeczne i komunikacyjne. Prowadzone będą przez dwóch terapeutów. W przyszłości Fundacja zamierza na bazie uczestników grupowej terapii kontynuować ideę powstałego w ramach projektu Klubu Świadomej Młodzieży.

 

OBSZAR DRUGI

“Młodzież w wieku 12-19 lat. Klub Świadomej Młodzieży”

Planowane jest utworzenie Klubu, którego członkami będzie młodzież w spektrum autyzmu, która podejmie działania na rzecz budowania świadomości dotyczącej potrzeb, trudności, osób w spektrum. Nadrzędną ideą funkcjonowania Klubu będzie poszanowanie wolności i różnorodności. W Klubie ma zaistnieć przyjazna przestrzeń do rozwoju dla wszystkich osób w spektrum autyzmu, ale nie tylko. Klub będzie otwarty dla wszystkich, którzy pragną wcielać w życie ideę samostanowienia.

W Klubie młodzież będzie miała możliwość poznawania siebie, odkrywania swoich zainteresowań, potencjału. Będzie uczyć się różnych technik komunikacji, prezentowania siebie, będzie starać się odkrywać swoje cele. Młodzież będzie również dyskutować nad tym w jaki sposób można rozwijać świadomość społeczeństwa na temat tego, czym jest spektrum autyzmu.

W ramach projektowego działania klubu odbywać się będą warsztaty samorozwojowe, podczas których młodzież będzie uczyć się radzenia sobie z emocjami, asertywności, kreatywności, przedsiębiorczości. Odbędą się także spotkania z młodymi samorzecznikami, którzy będą przekazywać kutnowskiej młodzieży czym jest i na czym polega idea bycia self-adwokatem oraz tego, że różnorodność w świecie jest bardzo potrzebna.

Planowane są także spotkania z przedstawicieami instytucji publicznych oraz wyjazdy do miast, w których działają samorzecznicy.

Ponadto odbywać się będą swobodne, koleżeńskie spotania klubu, które stworzą szansę wzajemnego poznania siebie, nawiązywania relacji. Klub ma być miejscem przyjemnego spędzania czasu, kreaowania też jego działań przez samą młodzież. Młodzież może zapraszać różne osoby na spotkania, realizować swoje pasje, opowiadać o nich.

Ponadto dla uczestników Klubu oraz ich rodziców zapewnione będzie bezpłatne poradnictwo psychologiczne.

 

OBSZAR TRZECI

Rodzice. Zwiększanie świadomości.

Działania będą skierowane do rodziców przyszłych self-adwokatów, jak i dzieci z ASD spoza Klubu Świadomej Młodzieży. Rodzice będą mieć okazję do 5 spotkań z działaczem ruchu samorzeczników. Rodzice i młodzież z Klubu będą mogli wziąć udział w wyjazdach do miast, w których działają samorzecznicy.

Ponadto dla uczestników Klubu oraz ich rodziców zapewnione będzie bezpłatne poradnictwo psychologiczne.

W ramach realizacji projektu “Rozwój samorzecznictwa w Regionie Kutnowskim” dotychczas zostały przeprowadzone następujące działania:

18.02.2021 Przedstawienie planów i strategii projektu Aktywni Obywatele na zebraniu Zarządu i Rady Fundacji Pro Aperte wszystkim pracownikom Fundacji.
zdjęcieaktywniobywatele
27.02.2021 Zostało przeprowadzenie pierwsze szkolenie z samorzecznictwa dla kadry Fundacji. W ramach szkolenia przebudowaliśmy naszą świadomość dotyczącą autyzmu, jako odmiennej ścieżki rozwoju. Neuroróżnorodność potrzebuje swojej bezpiecznej przestrzeni w neurotypowym świecie- który wcale nie musi być nudny i jednolity. Wszystko co musimy zrobić, to otworzyć głowę i serce na drugiego CZŁOWIEKA, który jest nim bez względu na przyklejone łatki.
Luty 2021 – Zakupiono narzędzie do diagnozy autyzmu ADOS 2, wraz z dedykowanym szkoleniem dla specjalistów. 
12.03.2021 – Ruszyła terapia grupowa (Trening Umiejętności Społecznych, praca u podstaw).
27.03.2021 – Zostało przeprowadzone drugie szkolenie z samorzecznictwa dla kadry Fundacji, tym razem z powodu sytuacji epidemicznej w kraju odbyło się ono w formie szkolenia online.
20.05.2021 Pierwsze warsztaty integracyjno – diagnostyczne Klubu Świadomej Młodzieży.Tworzymy nowe, przyjazne przestrzenie na terenie Kutna dla osób w spektrum autyzmu i nie tylko. Ruszył Klub Świadomej Młodzieży w Kutnie. Mamy już 12 zadeklarowanych, młodych, pełnych pasji przyszłych Samorzeczników. Nasze spotkania rozpoczęliśmy od Warsztatów Diagnostyczno-Integracyjnych, podczas których nacisk kładziemy na jak najlepsze poznanie i pokochanie samego siebie. Będziemy budować świadomość na temat tego, jak możemy aktywnie i mądrze działać, aby spektrum autyzmu było właściwie rozumiane.
01.06.2021 Z okazji Dnia Dziecka odwiedziliśmy LEO-Market! Spędziliśmy tam cudowny dzień, pełen przygód. Wspólna zabawa dostarczyła nam dużo pozytywnych doświadczeń i pozostawiła w nas miłe wspomnienia, do których warto będzie wracać. Bardzo lubimy świętować razem, w gronie przyjaciół każda chwila zyskuje na wartości, dając również możliwość do rozwoju posiadanych i treningu nowych umiejętności społecznych.
18.06.2021 Warsztaty integracyjno – diagnostyczne Klubu Świadomej Młodzieży. Na zorganizowanych warsztatach młodzież miała okazję zacieśnić więzi i przyjaźnie między sobą po prostu luźno rozmawiając, przy okazji tworzenia różnych ciekawych projektów z klocków LEGO.
29.06.2021 Uroczysta inauguracja Klubu Świadomej Młodzieży w kutnowskim klubie seniora.
10.07.2021 Kolejne warsztaty integracyjno – diagnostyczne Klubu Świadomej Młodzieży.
24.07.2021 Pierwszy z trzech planowanych wyjazdów integracyjnych Klubu Świadomej Młodzieży do Lekaszyna koło Uniejowa na farmę fundacji “Pomerdało mi się “. Udział w wyjeździe wziel m.in. członkowie “Klubu Świadomej Młodzieży” przy fundacji AutismTeam, terapeuci, rodzice dzieci, wolontariusze i wiele innych osób.
Wyjazd ten odbył się w ramach realizacji projektu z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

03.09.2021 Odbyło się kolejne spotkanie Klubu Świadomej Młodzieży w Kutnie.

06.09.2021-09.09.2021 Sylwia Frydrysiak-Saczuk i Dorota Gackowska odbyły szkolenie Wykorzystanie ADOS-2 w praktyce klinicznej . ADOS-2 To narzędzie do diagnozowania spektrum autyzmu. Zbliżamy się wielkimi krokami w stronę uruchomienia w naszym mieście specjalistycznych i kompleksowych diagnoz w kierunku spektrum autyzmu
Projekt realizowany z dotacji programu  Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

17.09.2021 Dziś w Klubie swoje urodziny świętowała Dorota Gackowska, której młodzież sprawiła miłą niespodziankę. Był też dzień próbowania nowych smaków. Jedni pokochali sushi, innych jednak nie przekonał ten smak.
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

 

05.10.2021 Fundacja Pro Aperte oraz Klub Świadomej Młodzieży w Kutnie wspierają kampanię “Szkoła przyjazna dla autyzmu”, która ma zwrócić uwagę na szczególne potrzeby osób w spektrum. Podczas ostatniego spotkania KŚM kutnowska młodzież również zastanawiała się nad tym, jaka powinna być szkoła przyjazna dla autyzmu i nie tylko. Oto niektóre z wypowiedzi naszych uczestników:
Julia: czasem wolę być sama, a ciągle ktoś do mnie podchodzi. Robię ruchy rękoma, muszę to robić- dla innych to jest dziwne. Chciałabym, by szkoła uczyła, jak reagować na osoby w spektrum.
Eryk: chciałbym, żeby w szkole było mniej materiału do nauki oraz żebym wiedział, czego dokładnie się mam nauczyć.
Adam: chciałbym, żeby było ciszej w szkole. Dzwonki są zbyt głośne. Chciałbym, żeby był Ktoś kto daje wsparcie.
Bartek: źle się czuję, jak jest głośno. Chciałbym, aby w szkole było bardziej zrozumiale, aby więcej rzeczy konkretnie tłumaczono.
Kacper: od hałasu aż mi wiruje w głowie. Chciałbym, aby było ciszej.
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

 

15.10.2021 W tym dniu odbyło się kolejne spotkanie Klubu Świadomej Młodzieży w Kutnie. Dzień ten był dniem wyjątkowym, ponieważ mieliśmy okazję wspólnie świętować podwójne urodziny. Jubilatami byli członkowie KŚM, obaj mają na imię Kacper, jeden świętował 18-te, drugi zaś 13-te urodziny. Odśpiewaliśmy wspólnie sto lat, po czym zasiedliśmy do poczęstunku urodzinowego. Zabawa była przednia i na pewno zostaną nam po tym dniu miłe wspomnienia. Obu jubilatom jeszcze raz, życzymy STO LAT w zdrowiu i szczęściu.


16.10.2021 Odbył się pierwszy z 7 warsztatów samorozwojowych Klubu Świadomej Młodzieży. Tematem przewodnim jest definiowanie celów. Uczestnicy mieli okazję uczyć się jak konstruować cele oraz poznali metody dążenia do nich. Warsztat był także przygotowaniem uczestników do tworzenia celów działania Klubu Świadomej Młodzieży.Kolejne warsztaty wkrótce. Projekt realizowany z dotacji programu, Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

finansowanego z Funduszy EOG.

 

22.10.2021 Odbyły się kolejne zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS),w trzech grupach wiekowych. Zajęcia mają na celu rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych. To również doskonała okazja do wspólnej zabawy i miłego spędzania czasu. Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

15.11.2021 W Kutnowskim Centrum Seniora odbyło się spotkanie z aktorem Pawłem Burczykiem, oraz hybrydowa konferencja z Olimpią Poniźnik-Burczyk żoną Pawła i ich dziećmi Wiktorią i Maksymilianem. Wiktoria to 18-letnia dziewczyna ze spektrum autyzmu, dlatego też jest to temat bliski nam wszystkim. W czasie spotkania Paweł Burczyk wraz z rodziną opowiadali m.in. o tym:
-Co ma się pojawić w filmie?
-Skąd pomysł na film o autyzmie na przykładzie własnego dziecka?

-Z jakimi problemami przyszło i przychodzi im się mierzyć?
Opowiadali również o swoich uczuciach, o tym co czuje brat Wiktorii i Ona sama. Jak rozmawiać i postrzegać świat osoby w spektrum?,
Co robić, a czego unikać?

W czasie spotkania padło też wiele pytań zadawanych przez osoby biorące udział w spotkaniu, na które starano się jak najdokładniej odpowiedzieć.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

17.11.2021 Odbył się Kolejny Trening Umiejętności Społecznych w skrócie “TUS”.

W ramach piątkowego spotkania poruszaliśmy tematykę praw dziecka. Rozmawialiśmy o tym czym są prawa dziecka, kto ich strzeże, kiedy dochodzi do ich łamania, oraz wykonaliśmy plakaty o tematyce praw dziecka.
Wszystko to w związku z obchodzonym w tym roku w sobotę 20.11 Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka.

Projekt realizowany z dotacji programu, Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

finansowanego z Funduszy EOG.

03.12.2021 Ten dzień był bardzo pracowity jeśli chodzi o Klub Świadomej Młodzieży i dzieci z TUS-ów. Młodsi uczestnicy projektu Aktywni Obywatele brali udział w zabawach Andrzejkowych, wróżyli, przepowiadali przyszłość na podstawie woskowych odlewów świetnie się przy tym bawiąc. Młodzież z Klubu natomiast wybrala się na kręgle oraz do McDonalda w ramach wyjścia integracyjnego.

17.12.2021 Fantastyczny wieczór w Klubie Świadomej Młodzieży Kutno. Pierwsza klubowa Wigilia. Nie dość,  że było radośnie i wzruszająco to jeszcze bardzo muzycznie.  Kolędy wygrywała nam na tenorze Julka,  a Antek dał wyśmienity koncert. Co więcej swoje 14ste urodziny świętował Adam,  który osłodził ten wieczór pysznym tortem.

25.02.2022 W Klubie Świadomej Młodzieży gościliśmy Panią Magdalenę Krupińską-Kotulską, wicestarostę Powiatu Kutnowskiego. Celem spotkań z przedstawicielami władz samorządowych jest przybliżenie realnej sytuacji osób w spektrum autyzmu w rzeczywistości edukacyjnej i relacyjnej.

01.04.2022 Nasi samorzecznicy na spotkaniu Klub Świadomej Młodzieży analizowali postulaty uczniów i ekspertów edukacji włączającej, przygotowując się do niezwykle ważnego wydarzenia, zaplanowanego w ramach Miesiąca Świadomości Autyzmu.

19.04.2022 Spotkanie pt. „Uczeń w spektrum autyzmu w przestrzeni szkolnej”, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządowi regionu kutnowskiego, członkowie Klub Świadomej Młodzieży wraz z rodzicami oraz reprezentanci Fundacji „Pro Aperte”. Z ramienia przedstawicieli samorządowych w spotkaniu udział wzięli: Justyna Jasińska – Wójt Gminy Kutno, Piotr Łaszewski z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kutno, Monika Mikulska z Wydziału Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczych Urzędu Miasta Kutno, Robert Witczak Z-ca Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Kutno oraz Jolanta Mikołajczyk – Kierownik Referatu organizacyjnego, zdrowia, sportu, kultury i promocji Urzędu Gminy Kutno. Członkowie Klubu Świadomej Młodzieży – uczniowie w spektrum autyzmu – przedstawili wypracowane przez siebie 7 postulatów dotyczących przyjaznych przestrzeni edukacyjnych. Inspiracją dla nich była podobna inicjatywa Klub Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autism Team. Postulaty są wynikiem trudnych doświadczeń młodzieży z życia szkolnego. Jest to pierwszy krok kutnowskich samorzeczników w kierunku realnej transformacji przestrzeni szkolnych w powiecie kutnowskim w przestrzenie edukacyjne przyjazne dla osób w spektrum autyzmu, likwidujące “niewidzialne bariery”.

Postulaty uczestników Klubu Świadomej Młodzieży w Kutnie dotyczące zmian w przestrzeni edukacyjnej:

1. Likwidacja barier sensorycznych w szkołach, w tym głośnych dzwonków, które u osób w spektrum autyzmu i z nadwrażliwością sensoryczną mogą wywołać nawet napad padaczkowy lub wybuch niepożądanych emocji.

2. Pokoje wyciszeń i psycholog w każdej szkole, aby dbać o komfort psychiczny dzieci i młodzieży.

3. Dbałość o język, który nie stygmatyzuje np. nie nazywanie spektrum autyzmu chorobą, odchodzenie od słowa „specjalne potrzeby” na rzecz „własne potrzeby”.

4. Lekcje różnorodności w szkole, rozwijające postawę szacunku, empatii i akceptacji dla odmienności i niepełnosprawności.

5. Reagowanie na przejawy przemocy, dyskryminacji, izolacji wobec osób w spektrum autyzmu.

6. Podnoszenie przez nauczycieli poziomu wiedzy w oparciu o aktualne wyniki badań i nurty samorzecznicze. Podnoszenie kompetencji komunikacyjnych pedagogów (właściwe zwracanie się, danie czasu na przemyślenie odpowiedzi, branie pod uwagę różnorodności w zakresie komunikacji osób w spektrum, nie zalewanie potokiem słów).

7. Włączanie rodziców i osób w spektrum autyzmu w realne tworzenie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych IPET. Słuchanie głosu osób w spektrum na temat ich potrzeb i możliwości.

Warto zaznaczyć, że było to pierwsze publiczne wystąpienie naszego samorzecznika Kacpra Frydrysiaka.

23.04.2022 Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Klubów Świadomej Młodzieży. Spotkały się 3 KŚM: Klub Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autism Team, Klub Świadomej Młodzieży Kutno przy Fundacji Pro Aperte oraz Klub Świadomej Młodzieży z Włocławka przy Ośrodek Terapii Neurorozwojowej „Poczuj sam”Izabela Piotrowska. Zjazd odbył się na Pomerdanej Farmie Dobra w Lekaszynie, dzięki zaangażowaniu gospodarzy Tomka i Magdy z Fundacja Pomerdało mi się. To było wyjątkowe wydarzenie, z przestrzeniami przyjaźnie sensorycznymi. Każdy z uczestników mógł zaprezentować swoje pasje, były występy muzyczne na scenie SZABLIX, Antka oraz Borysa. Całość poprowadził inicjator idei KŚM Jan Gawroński. Wyjazd zintegrował ponad 30 samorzeczników z 3 Klubów Świadomej Młodzieży.

24.06.2022 Warsztaty na jednym ze spotkań Klubu Świadomej Młodzieży Kutno. Na ostatnim spotkaniu, młodzież budowała umiejętności współpracy w zespole, dzięki warsztatowi pracy pod presją czasu. Grupa podzielona na 2 zespoły Orły i Gepardy, musiała odwzorować budowlę według konstrukcji zaprezentowanej w oddzielnym pokoju. Młodzież współpracowała, mając informację, że w jednej grupie jest szpieg, który działa na ich niekorzyść. Pod koniec warsztatu, obie grupy wyciągały wnioski z wzajemnej współpracy.
25.06.2022 Fantastyczna atmosfera, nowe znajomości i masa praktycznej wiedzy podana w przystępny sposób – tak możemy podsumować sobotni wyjazd do Klub Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autism Team Fundacja Autism Team w Łodzi. Trzech samorzeczników wzbogaciło naszą wiedzę m.in. o autyzmie w codzienności, w szkole, o tym jak radzić sobie z wystąpieniami publicznymi oraz o urbexie – eksploracji opuszczonych budynków. Otrzymaliśmy piłeczki sensoryczne i płyty CD z filmami i muzyką od Gospodarzy Dodatkowo, nasz Adam dostał notebooki, które zasiliły jego kolekcję sprzętu elektronicznego! Jesteśmy wdzięczni za ciepłe przyjęcie, prezenty, dawkę wiedzy i możliwość poznania wielu innych kolorów z palety autyzmu.

Trening Umiejętności Społecznych w ramach projektu Aktywni Obywatele dobiegł końca

 

Fundacja Pro Aperte zakończyła pod koniec czerwca 2022, jedną z priorytetowych części projektu „ Budowa i rozwój samorzecznictwa w regionie kutnowskim”. Były to zajęcia grupowe o charakterze Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) tzw. praca u podstaw. Odbywały się bezpłatnie. Uczęszczały na nie dzieci w spektrum autyzmu, w wieku od 6 do 12 lat.

Spotkania odbywały się w grupach, które dobierano pod względem wieku, etapu edukacyjnego oraz potrzeb i możliwości uczestników. Każdą grupę prowadziło dwóch terapeutów, doświadczonych w pracy z osobami w spektrum autyzmu. Z udziału w projekcie skorzystało w sumie 21 dzieci.

Powszechnie rozumiana Terapia TUS ukierunkowana jest na kształtowanie kompetencji prospołecznych. Oprócz merytorycznych podstaw dotyczących wspierania dzieci w spektrum autyzmu w tym obszarze, dla terapeutów i osób pracujących w Fundacji, ważna jest wrażliwość i otwartość na potrzeby, pasje i preferencje drugiego, szczególnie młodego, człowieka.

Podczas spotkań wspierana była komunikacja, w tym umiejętność słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawanie pytań. Rozwijano umiejętności społeczne m.in. nawiązywanie relacji, tworzenie i utrzymywanie granic, pomaganie innym, ale także radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Nieodłącznym, ale jakże ważnym  elementem zajęć, było również odkrywanie siebie, poznawanie swoich mocnych cech, znajomość własnych uczuć, rozwijanie pasji i zainteresowań.

 

W przyszłości Fundacja Pro Aperte, zamierza kontynuować ideę powstałego w ramach projektu Klubu Świadomej Młodzieży, na bazie uczestników grupowej terapii.

Dziękujemy dzieciom za udział w projekcie.

Na ostatnim spotkaniu naszego Klubu gościliśmy Pana Jarosława Kotliński Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kutno. To człowiek otwarty i empatyczny, zainteresowany tym, co mamy do powiedzenia.
Rozmawialiśmy o tym co przeszkadza nam w szkole, co jest dla nas barierą w edukacji. Podawaliśmy przykłady takich trudności, Znaleźliśmy także dużo pozytywnych rzeczy.
Pan Kotliński poparł postulat zniesienia dzwonków. Dziękujemy za wizytę i wiele wartościowych słów.
Kolejne spotkanie Klubu! Zawsze miło nam gościć osoby zainteresowane działalnością samorzeczniczą i chętne poznać nas osobiście. W piątek odwiedził nas dr Sławomir Stasiorowski – radca prawny, były wieloletni kurator sądowy.
Opowiadał, czym zajmuje się kurator sądowy i radca prawny. To zagadnienie idealnie wpisało się w nasze działania. Przedstawił nam także najważniejsze akty prawne z punktu widzenia ucznia.
Pan Stasiorowski wskazał, gdzie szukać wsparcia w sytuacji łamania naszych uczniowskich i obywatelskich praw. Jako przyszli samorzecznicy w spektrum autyzmu, będziemy przekazywali tę wiedzę i edukowali naszych kolegów i koleżanki trudnych sytuacji związanych z łamaniem ich praw.