Logo_Fundacji

Dane_kontaktowe

Fundacja Pro Aperte   |   zadzwoń: 786-039-278   |   przyjdź: 99-300 Kutno, ul. Staszica 7

Nowe FIO „Dzieci-Rodzice-Szkoła.
Mobilne działania terapeutyczno-edukacyjno-interwencyjne”

termin realizacji:
01.07.2021 – 30.06.2023

zleceniodawca:
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

wartość projektu:
304 375 zł

kwota dotacji:
300 000 zł

W ramach projektu przewidziane są cztery, uzupełniające się obszary działań.

 

Mobilna terapia indywidualna dzieci i młodzieży

jest kontynuacją innowacyjnych działań z 2020 roku, podczas których Fundacja Pro Aperte zrealizowała 400 godzin bezpłatnej terapii, odbywającej się w miejscu zamieszkania lub nauki dziecka. W ramach bieżącej edycji FIO usługi terapeutyczne będą skierowane do 25 dzieci, każde dziecko skorzysta z 20 nieodpłatnych godzin terapii np. logopedycznej, psychologicznej lub pedagogicznej. Zajęcia rozpoczną się już we wrześniu 2021. Wsparcie terapeutyczne ma na celu poprawę jakości życia dzieci i ich rodzin poprzez zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług terapeutycznych.

 

Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i terapeutycznymi

Rodzina dzieci z niepełnosprawnościami lub różnymi trudnościami na co dzień doświadcza wielu problemów i stresujących sytuacji, wsparcie terapeutów ma na celu ma pomóc rodziców uzyskać potrzebne informacje, jak np. poradzić sobie z diagnozą, jak wspierać dziecko w jego rozwoju, jak radzić sobie z wyzwaniami rozwojowymi na różnych etapach. W Ramach tego obszaru projekt przewiduje 100 bezpłatnych godzin konsultacji.

 

Szkolenia z edukacji włączającej dla Rad Pedagogicznych

Kolejne działanie, realizowane w ramach projektu, jest skutkiem wielu odbytych rozmów z rodzicami i młodzieżą w spektrum autyzmu z Klubu Świadomej Młodzieży, który od kwietnia 2021 działa przy Fundacji Pro Aperte, podczas których wysunął się wniosek, że nie zawsze potrzeby osób w spektrum są dobrze rozumiane w szkołach. Nie jest to wynik złej woli, tylko często niewystarczającej wiedzy o spektrum autyzmu i wynikających z niego potrzebach. W związku z tym Fundacja Pro Aperte, wraz z zaprzyjaźnioną łódzką Fundacją Autism Team, w ramach projektu przeprowadzi cykl szkoleń dla Rad Pedagogicznych w 6 placówkach oświatowych dotyczących właściwego wdrażania modelu edukacji włączającej. Szkolenie poprowadzi ekspert edukacji włączającej oraz dorosła osoba w spektrum autyzmu. Dodatkowo w ramach tego działania zostanie wyprodukowany bezpłatny e-kurs dla nauczycieli szkół podstawowych z powiatu kutnowskiego, gostynińskiego i łęczyckiego.

 

Pogotowie Interwencyjne

Specjaliści Fundacji odbędą szereg specjalistycznych szkoleń, przygotowujących ich do roli mediatorów w sprawach interwencyjnych. Pogotowie ma pełnić funkcję wspierającą dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, ale również placówek edukacyjnych w sprawach dotyczących właściwego organizowania procesu edukacyjno-terapeutycznego w szkołach.