Logo_Fundacji

Dane_kontaktowe

Fundacja Pro Aperte   |   zadzwoń: 786-039-278   |   przyjdź: 99-300 Kutno, ul. Staszica 7

Nowe FIO „Dzieci-Rodzice-Szkoła.
Mobilne działania terapeutyczno-edukacyjno-interwencyjne”

termin realizacji:
01.07.2021 – 30.06.2023

zleceniodawca:
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

wartość projektu:
304 375 zł

kwota dotacji:
300 000 zł

W ramach projektu przewidziane są cztery, uzupełniające się obszary działań.

 

Mobilna terapia indywidualna dzieci i młodzieży

jest kontynuacją innowacyjnych działań z 2020 roku, podczas których Fundacja Pro Aperte zrealizowała 400 godzin bezpłatnej terapii, odbywającej się w miejscu zamieszkania lub nauki dziecka. W ramach bieżącej edycji FIO usługi terapeutyczne będą skierowane do 25 dzieci, każde dziecko skorzysta z 20 nieodpłatnych godzin terapii np. logopedycznej, psychologicznej lub pedagogicznej. Zajęcia rozpoczną się już we wrześniu 2021. Wsparcie terapeutyczne ma na celu poprawę jakości życia dzieci i ich rodzin poprzez zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług terapeutycznych.

 

Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i terapeutycznymi

Rodzina dzieci z niepełnosprawnościami lub różnymi trudnościami na co dzień doświadcza wielu problemów i stresujących sytuacji, wsparcie terapeutów ma na celu ma pomóc rodziców uzyskać potrzebne informacje, jak np. poradzić sobie z diagnozą, jak wspierać dziecko w jego rozwoju, jak radzić sobie z wyzwaniami rozwojowymi na różnych etapach. W Ramach tego obszaru projekt przewiduje 100 bezpłatnych godzin konsultacji.

 

Szkolenia z edukacji włączającej dla Rad Pedagogicznych

Kolejne działanie, realizowane w ramach projektu, jest skutkiem wielu odbytych rozmów z rodzicami i młodzieżą w spektrum autyzmu z Klubu Świadomej Młodzieży, który od kwietnia 2021 działa przy Fundacji Pro Aperte, podczas których wysunął się wniosek, że nie zawsze potrzeby osób w spektrum są dobrze rozumiane w szkołach. Nie jest to wynik złej woli, tylko często niewystarczającej wiedzy o spektrum autyzmu i wynikających z niego potrzebach. W związku z tym Fundacja Pro Aperte, wraz z zaprzyjaźnioną łódzką Fundacją Autism Team, w ramach projektu przeprowadzi cykl szkoleń dla Rad Pedagogicznych w 6 placówkach oświatowych dotyczących właściwego wdrażania modelu edukacji włączającej. Szkolenie poprowadzi ekspert edukacji włączającej oraz dorosła osoba w spektrum autyzmu. Dodatkowo w ramach tego działania zostanie wyprodukowany bezpłatny e-kurs dla nauczycieli szkół podstawowych z powiatu kutnowskiego, gostynińskiego i łęczyckiego.

 

Pogotowie Interwencyjne

Specjaliści Fundacji odbędą szereg specjalistycznych szkoleń, przygotowujących ich do roli mediatorów w sprawach interwencyjnych. Pogotowie ma pełnić funkcję wspierającą dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, ale również placówek edukacyjnych w sprawach dotyczących właściwego organizowania procesu edukacyjno-terapeutycznego w szkołach.

➡20 czerwca odbyła się konferencja medialna. Wydarzenie było podsumowaniem projektu “Dzieci-Rodzice-Szkoła. Mobilne działania terapeutyczno-edukacyjne-interwencyjne” Narodowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Centrum Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2023.
➡️ Jesteśmy w trakcie realizacji projektu “Dzieci-Rodzice-Szkoła. Mobilne działania terapeutyczno-edukacyjne-interwencyjne” Narodowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Centrum Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2023.
Od stycznia kolejna tura dzieci rozpoczęła bezpłatną terapię indywidualną. 15 dzieci korzysta z 20 godzin terapii każde. Są to zajęcia z psychologiem, pedagogiem, terapeutą SI, logopedą.
➡️Zapytaliśmy rodziców dzieci, co sądzą o projekcie?
✅“Jeśli chodzi o projekt jestem za, dziecko mające autyzm potrzebuje, jak najwięcej różnych terapii, które nie zawsze mogą być zrealizowane przez rodziców z przyczyn finansowych, a rozwój dziecka nawet z zaburzeniami jest priorytetem. Moim zdaniem tego typu projektów powinno być jak najwięcej, bo dobro naszych pociech jest na pierwszym miejscu. Igor dzięki terapii logopedycznej poszerzył swój zasób słów a właśnie taki był cel.” – twierdzi mama Igora.
✅Z wywiadu logopedy Moniki Marzec z mamą Maćka wynika, iż jest bardzo zadowolona z zajęć. Według niej, każde zajęcia wpływają pozytywnie na rozwój dziecka. Twierdzi, że również jej synowi podobają się zajęcia. Coraz bardziej potrafi się koncentrować na ćwiczeniach. Dodatkowym i bardzo ważnym atutem jest to, że zajęcia odbywają się w domu. Pani Angelika miałaby olbrzymi problem w dotarciu z synem do Kutna na zajęcia.
➡️Czy zajęcia realizowane w ramach projektu FIO są potrzebne?
✅„Tak są potrzebne. Dzięki niemu jestem w stałym kontakcie ze specjalistami, uczestniczę w przebiegu terapii dziecka, dostaję informacje na temat postępów dziecka i otrzymuje wskazówki do pracy w domu.” – mówi mama Michaliny.
✅Taka terapia daje nam bardzo dużo. Jest potrzebna dla naszych dzieci, które nie mają szans dostać się na zajęcia do poradni, do szkoły lub mamy do nich utrudniony dostęp ze względu na małą przystępność godzin. Dzięki temu, że są bezpłatne, jest to dla nas ogromne odciążenie finansowe przy trójce dzieci z niepełnosprawnościami. Dodatkowo pani, która je prowadzi, jest super. Moje dzieci nie chcą z nich wychodzić.” – chwali p. Ewelina.
✅“Takie zajęcia są potrzebne, wspomagają rozwój dzieci, usprawniają ruchowo. Cieszę się, że dzieci lubią chodzić na te zajęcia.” – mówi mama p. Agnieszka.