Logo_Fundacji

Dane_kontaktowe

Fundacja Pro Aperte   |   zadzwoń: 786-039-278   |   przyjdź: 99-300 Kutno, ul. Staszica 7

Projekt OWES – Stowarzyszenie „Ja-Ty-My” stworzenie i utrzymanie 6 miejsc pracy

termin realizacji:
30.08.2021 – 28.02.2023

zleceniodawca:
Stowarzyszenie Wsparcie Społecznie 

„Ja-Ty-My”

wartość projektu:
226 920 zł

kwota dotacji:
226 920 zł

W ramach projektu OWES fundacja, jako podmiot ekonomii społecznej, planuje rozszerzenie działań terapeutycznych oraz uruchomienie działania w online, które w sposób spójny zagwarantują jej stabilizację finansową.

W sierpniu 2021 roku Fundacja Pro Aperte została beneficjentem wsparcia OWES (prowadzonego przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja Ty My”) na utworzenie sześciu miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością. Dzięki wsparciu OWES Fundacja Pro Aperte:

1. Adoptowała na użytek osób z niepełnosprawnością lokal pod najem o powierzchni 250 mkw. W lokalu odbywają się zajęcia w ramach Terapeutycznego Pynktu Przedszkolnego „ToTu” i Świetlicy Terapeutycznej „Sensorek”.

2. Stworzyła zespół animacyjny, który prowadzi warsztaty integracyjno – edukacyjne dla dzieci.

3. Uruchomiła sklep charytatywny https://teodoor.pl z którego cały zysk przeznacza na cele statutowe organizacji. Przy sklepie został założony namiot charytatywny, który jest prezentowany na różnych eventach i spotkaniach okolicznościowych.