Logo_Fundacji

Dane_kontaktowe

Fundacja Pro Aperte   |   zadzwoń: 786-039-278   |   przyjdź: 99-300 Kutno, ul. Staszica 7

Projekt OWES – Stowarzyszenie „Ja-Ty-My” stworzenie i utrzymanie 6 miejsc pracy

termin realizacji:
30.08.2021 – 28.02.2023

zleceniodawca:
Stowarzyszenie Wsparcie Społecznie „Ja-Ty-My”

wartość projektu:
226 920 zł

kwota dotacji:
226 920 zł

W ramach projektu OWES fundacja, jako podmiot ekonomii społecznej, planuje rozszerzenie działań terapeutycznych oraz uruchomienie działania w online, które w sposób spójny zagwarantują jej stabilizację finansową.

W sierpniu 2021 roku Fundacja Pro Aperte została beneficjentem wsparcia OWES (prowadzonego przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja Ty My”) na utworzenie sześciu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Dzięki wsparciu OWES Fundacja Pro Aperte:

1. Adoptowała na użytek osób niepełnosprawnych lokal pod najem o powierzchni 250 mkw. W lokalu odbywają się zajęcia w ramach Terapeutycznego Pynktu Przedszkolnego „ToTu” i Świetlicy Terapeutycznej „Sensorek”.

2. Stworzyła zespół animacyjny, który prowadzi warsztaty integracyjno – edukacyjne dla dzieci.

3. Uruchomiła sklep charytatywny https://teodoor.pl z którego cały zysk przeznacza na cele statutowe organizacji. Przy sklepie został założony namiot charytatywny, który jest prezentowany na różnych eventach i spotkaniach okolicznościowych.