1. Zajęcia indywidualne dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub z trudnościami wychowawczymi.

W naszej ofercie jest:

  • terapia behawioralna w nurcie stosowanej analizy zachowania

  • terapia logopedyczna, w tym neurologopedyczna

  • terapia psychologiczna

  • terapia pedagogiczna, w tym terapia ręki.

Terapia indywidualna ma za zadanie

  • rozwijanie u dzieci różnych umiejętności społecznych i emocjonalnych

  • rozwijanie wiedzy dzieci w zakresie swoich cech, umiejętności, możliwości

  • kształtowanie pożądanych zachowań

Ponadto prowadzimy konsultacje dotyczące prawidłowego rozwoju dzieci.

2. Zajęcia grupowe dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub z trudnościami wychowawczymi.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Jeśli Twoje dziecko:

– ma trudności w relacjach,
– bywa nazywane „niegrzecznym”,
– nie radzi sobie z emocjami, pomyśl o zajęciach grupowych dla niego w ramach Treningu Umiejętności Społecznych.

TUS to grupowa forma pracy i wsparcia. ☀☀Zajęcia są dla wszystkich (również dla dzieci bez diagnozy), którzy mają:

– trudności ⛳społeczne np. trudno im nawiązywać relacje, robią to w sposób nieprawidłowy itp.
– komunikacyjne np. nie potrafią nawiązać i podtrzymać rozmowy, trudno im odczytać intencje rozmówcy itp., ⛳
– emocjonalne np. mają kłopoty z rozróżnianiem emocji i ich wyrażaniem.

Sensorek

Niebieskie Migdały (NM)

Grupowe zajęcia skierowane na rozwijanie u dzieci:

– uwagi,
– pamięci,
– koncentracji
– wyobraźni.

Szczególnie potrzebne dzieciom, które:

– sprawiają wrażenia jakby nie słuchały tego, co się do nich mówi
– nie reagują na polecenia
– nie kończą zaczętych prac
– są niedokładne i mało spostrzegawcze
– mają kłopoty z organizacją swojej aktywności
– unikają wysiłku umysłowego
– zapominają, gubią różne rzeczy
– często się rozpraszają
– zapominają o codziennych zadaniach i obowiązkach

3. Punkt informacyjny dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 działa na Świetlicy Terapeutycznej „Sensorek” punkt informacyjno – konsultacyjny.
Od naszych specjalistów rodzice dzieci z zaburzeniami rozwojowymi mogą otrzymać informacje na temat poszczególnych kroków:
od spostrzeżenia pierwszych symptomów zaburzeń u dziecka do otrzymania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

4. Godziny wytchnieniowe dla rodziców.

W każdą sobotę w godzinach 10.00 – 13.00 oferujemy opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, by rodzice mogli samodzielnie poczynić swoje sprawunki.

Ponadto oferujemy okresowo:

  • Spotkania integracyjne rodziców dzieci niepełnosprawnych.
  • Organizację okazyjnych imprez takich jak Mikołajki czy Wigilia oraz przyjęć urodzinowych dla dzieci niepełnosprawnych oraz z trudnościami wychowawczymi.
  • Letnie i zimowe turnusy integracyjne, które integrują dzieci zdrowe z dziećmi z zaburzeniami wychowawczymi, emocji lub ze spektrum autyzmu.

Powyższa usługa otrzymała certyfikat.