Fundacja Pro Aperte prowadzi szkolenia z szerokiego obszaru autyzmu. Są to szkolenia głównie skierowane do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, kadry placówek opiekuńczo – wychowawczych, ośrodków adopcyjnych, asystentów rodziny, pracowników MOPS, GOPS, PCPR, rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych i pozostałych osób, które chciały by poszerzyć wiedzę w tym zakresie. Poniżej przedstawiamy tematykę szkoleń oraz ofertę szkoleń dla poszczególnych rad pedagogicznych.

  • Autyzm na start w przedszkolu lub w szkole

  • Dziecko z autyzmem w przedszkolu lub w szkole

  • Trudne zachowania dzieci z autyzmem

  • Rozwijanie umiejętności społecznych przedszkolaka lub ucznia z autyzmem

  • Wsparcie rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)

  • Lęk u dziecka

  • Złość u dziecka

  • Uczeń z Zespołem Aspergera

  • Edukacja ucznia ze spektrum autyzmu

Materiały do pobrania:

Powyższa usługa otrzymała certyfikat.