Termin realizacji Nazwa Zleceniodawca WARTOŚĆ PROJEKTU / KWOTA DOTACJI Więcej
03.06 – 31.08.2019 Organizacja i prowadzenie zajęć Trening Umiejętności Społecznych Miasto Kutno 5422 zł / 4922 zł
Zobacz więcej
06.06.2019 – 31.12.2020 Projekt OWES „Ja-Ty-My” – Utworzenie 4 miejsc pracy w nowoutworzonym przedsiębiorstwie społecznym Stowarzyszenie Wsparcie Społecznie „Ja-Ty-My” 152 000 zł
Zobacz więcej
14.10 – 24.12.2019 „Zrozum Mnie” – warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych  dotyczące zaburzeń  ze spektrum autyzmu. Powiat Kutnowski 6062 zł / 5462 zł
Zobacz więcej
01.03 – 30.11.2020 Rozwój jedynej w Regionie Kutnowskim mobilnej świetlicy terapeutycznej. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 119 000 zł / 116 800 zł
Zobacz więcej
01.01.2021 – 31.10.2022 Budowa i rozwój samorzecznictwa w Regionie Kutnowskim Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, Fundacja im. Stefana Batorego 67 497 Euro / 65 247 Euro
Zobacz więcej