MOŻESZ NAM POMÓC I PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ

Świetlica Terapeutyczna ”Sensorek”

W ramach świetlicy realizowane są takie działania jak:

  • Zajęcia indywidualne i grupowe (m.in. TUS) dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub z trudnościami wychowawczymi.
  • Punkt informacyjny dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
  • Spotkania integracyjne rodziców dzieci niepełnosprawnych.
  • Organizacja okazyjnych imprez takich jak Mikołajki czy Wigilia oraz przyjęć urodzinowych dla dzieci niepełnosprawnych oraz z trudnościami wychowawczymi.
  • Letnie i zimowe turnusy integracyjne, które integrują dzieci zdrowe z dziećmi z zaburzeniami wychowawczymi, emocji lub ze spektrum autyzmu.

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ”ToTu”

Naszym celem jest integracja podopiecznych z rówieśnikami. Jego osiągnięcie jest możliwe poprzez rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i społecznych w trakcie terapii realizowanej każdego dnia. Dla dzieci dostępni są tacy specjaliści jak terapeuta autyzmu, logopeda, psycholog, terapeuta SI czy instruktor hipoterapii.
Do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego można zapisywać dzieci z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu autyzmu, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Mobilna Świetlica Terapeutyczna

Wychodząc naprzeciw potrzebom klienta proponujemy zajęcia terapeutyczne indywidualne z dojazdem do domu dziecka, lub grupowe z dojazdem do przedszkoli, szkół i instytucji publicznych.
Nasi specjaliści oferują spotkanie z zespołem nauczycieli pracujących z dziećmi w celu ustalenia indywidualnych programów i form terapeutycznych. Ponadto oferujemy indywidualne konsultacje mające na celu wspieranie nauczycieli w ich pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkolenia

Zapraszamy do korzystania z atrakcyjnej oferty szkoleniowej. Nasze szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych
specjalistów i trenerów z wieloletnim doświadczeniem.

Proponujemy szkolenia o następującej tematyce:

z obszaru autyzmu:

– dla kadry placówek opiekuńczo – wychowawczych, ośrodków adopcyjnych, asystentów rodziny,
– pracowników MOPS, GOPS, PCPR
– dla pracowników rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych
– dla Rad Pedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych

dla firm:

– z zakresu sprzedaży, komunikacji, kreatywności, kreatywnego rozwiązywania problemów, asertywności, przywództwa, negocjacji.

logo-footer