Budowa i rozwój samorzecznictwa w Regionie Kutnowskim

Budowa i rozwój samorzecznictwa w Regionie Kutnowskim

Projekt ma na celu zbudowanie w naszym regionie systemu samorzecznictwa. Samorzecznik to osoba, która występuje w imieniu swoim i grupy, z którą się identyfikuje. Mówi o jej potrzebach, problemach, doświadczeniach. Celem projektu jest także rozwijanie świadomości na temat spektrum autyzmu wśród społeczności lokalnej.

Projekt będzie realizowany w trzech obszarach.

Obszar pierwszy:

“Dzieci w wieku 4-12 lat. Praca u podstaw”.

Działania w tym obszarze zakładają utworzenie trzech grup dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dzieci będą brały udział przez 14 miesięcy w zajęciach Treningu Umejętności Społecznych (od marca 2021 do pażdziernika 2022- bez okresu wakacyjnego).

Planowane są trzy grupy wiekowe: 4-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat (od 4 do 8 osób). Treningi mają na celu ksztaltować u dzieci różne umiejętności społeczne i komunikacyjne. Prowadzone będą przez dwóch terapeutów. W przyszłości Fundacja zamierza na bazie uczestników grupowej terapii kontynuować ideę powstałego w ramach projektu Klubu Świadomej Młodzieży.

Obszar drugi

“Młodzież w wieku 12-19 lat. Klub Świadomej Młodzieży”

Planowane jest utworzenie Klubu, którego członkami będzie młodzież w spektrum autyzmu, która podejmie działania na rzecz budowania świadomości dotyczącej potrzeb, trudności, osób w spektrum. Nadrzędną ideą funkcjonowania Klubu będzie poszanowanie wolności i różnorodności. W Klubie ma zaistnieć przyjazna przestrzeń do rozwoju dla wszystkich osób w spektrum autyzmu, ale nie tylko. Klub będzie otwarty dla wszystkich, którzy pragną wcielać w życie ideę samostanowienia.

W Klubie młodzież będzie miała możliwość poznawania siebie, odkrywania swoich zainteresowań, potencjału. Będzie uczyć się różnych technik komunikacji, prezentowania siebie, będzie starać się odkrywać swoje cele. Młodzież będzie również dyskutować nad tym w jaki sposób można rozwijać świadomość społeczeństwa na temat tego, czym jest spektrum autyzmu.

W ramach projektowego działania klubu odbywać się będą warsztaty samorozwojowe, podczas których młodzież będzie uczyć się radzenia sobie z emocjami, asertywności, kreatywności, przedsiębiorczości. Odbędą się także spotkania z młodymi samorzecznikami, którzy będą przekazywać kutnowskiej młodzieży czym jest i na czym polega idea bycia self-adwokatem oraz tego, że różnorodność w świecie jest bardzo potrzebna.

Planowane są także spotkania z przedstawicieami instytucji publicznych oraz wyjazdy do miast, w których działają samorzecznicy.

Ponadto odbywać się będą swobodne, koleżeńskie spotania klubu, które stworzą szansę wzajemnego poznania siebie, nawiązywania relacji. Klub ma być miejscem przyjemnego spędzania czasu, kreaowania też jego działań przez samą młodzież. Młodzież może zapraszać różne osoby na spotkania, realizować swoje pasje, opowiadać o nich.

Ponadto dla uczestników Klubu oraz ich rodziców zapewnione będzie bezpłatne poradnictwo psychologiczne.

Obszar trzeci

Rodzice. Zwiększanie świadomości.

Działania będą skierowane do rodziców przyszłych self-adwokatów, jak i dzieci z ASD spoza Klubu Świadomej Młodzieży. Rodzice będą mieć okazję do 5 spotkań z działaczem ruchu samorzeczników. Rodzice i młodzież z Klubu będą mogli wziąć udział w wyjazdach do miast, w których działają samorzecznicy.

Ponadto dla uczestników Klubu oraz ich rodziców zapewnione będzie bezpłatne poradnictwo psychologiczne.

W ramach realizacji projektu “Rozwój samorzecznictwa w Regionie Kutnowskim” dotychczas zostały przeprowadzone następujące działania:

18.02.2021 Przedstawienie planów i strategii projektu Aktywni Obywatele na zebraniu Zarządu i Rady Fundacji Pro Aperte wszystkim pracownikom Fundacji.

27.02.2021 Zostało przeprowadzenie pierwsze szkolenie z samorzecznictwa dla kadry Fundacji.

27.03.2021 Zostało przeprowadzone drugie szkolenie z samorzecznictwa dla kadry Fundacji.

Luty 2021 – zakupiono narzędzie do diagnozy autyzmu ADOS 2, wraz z dedykowanym szkoleniem dla specjalistów.

12.03.2021 Ruszyła terapia grupowa (Trening Umiejętności Społecznych, praca u podstaw).

20.05.2021 Pierwsze warsztaty integracyjno – diagnostyczne Klubu Świadomej Młodzieży.