Logo_Fundacji

Dane_kontaktowe

Fundacja Pro Aperte   |   zadzwoń: 786-039-278   |   przyjdź: 99-300 Kutno, ul. Staszica 7

Turnusy integracyjne

Pomysł, aby zainicjować powstanie turnusów zapoczątkowała idea stworzenia takiej przestrzeni, która będzie przyjazna i bezpieczna dla wszystkich dzieci i będzie doskonale sprawdzała się, jako miejsce prawdziwej, nie tylko papierowej integracji.

Chcieliśmy stworzyć miejsce, gdzie wszystkie dzieci, zarówno te z różnego rodzaju trudnościami czy potrzebami, jak i te, którym funkcjonowanie na co dzień nie sprawia większych kłopotów, doświadczą tego, że podstawową kwestią w budowaniu relacji z drugim człowiekiem jest zrozumienie, otwartość na różne potrzeby oraz dobra zabawa, której każde dziecko potrzebuje. Miejsce, gdzie nikt nie będzie wykluczony.

 

Idea powstania opierała się również na pokazaniu, już od najmłodszych lat, że dzieci z pewnymi trudnościami czy z niepełnosprawnościami mogą stać się dobrymi i serdecznymi kompanami w zabawie.

 

Od początku trwania turnusów dostajemy informacje zwrotne, że dzieci uczą się tu akceptacji, czasem oswajają się z niepewnością czy niepokojem, a rodzice dzieci z niepełnosprawnością wreszcie znajdują miejsce przyjazne i dostępne. Na wszystkich czekają pełni otwartości i zrozumienia terapeuci Fundacji.

 

Z roku na rok staramy się doskonalić, wymyślać nowe atrakcje takich, jak warsztaty robienia pizzy, wyjścia na kręgle, wycieczki do zaprzyjaźnionej Pomerdanej Farmy Dobra w Lekaszynie, gdzie odbywa się profesjonalna animaloterapia.

 

Nie zapominamy jednak, że sednem naszych turnusów jest walor terapeutyczny – budowanie dobrych relacji, rozwijanie empatii i rozumienia różnorodnych emocji, nauka rozwiązywania konfliktów, wyrażanie swojego zdania.