O Fundacji

Fundacja Pro Aperte powstała w 2018 w Kutnie. Głównym motywem założenia Fundacji było zapotrzebowanie społeczne na tego typu organizację w regionie. Pomysł zrodził się dużo wcześniej w trakcie wielu rozmów z rodzicami oraz specjalistami pracującymi z dziećmi z niepełnosprawnościami, przede wszystkim z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz mutyzmem wybiórczym. W chwili obecnej organizacja działa na terenie całej Polski i poza jej granicami.

Misja

Misją Fundacji jest odkrywanie wartości drugiej osoby, szczególnie z trudnościami rozwojowymi. Dla nas każdy człowiek jest cudem, który trzeba odkrywać, a nie naprawiać. Pragniemy przekazać, że każdy wnosi w życie piękno, każdy jest dla świata cenny i wartościowy.
Istniejemy by otaczać czułością i opieką tych, którzy najbardziej tego potrzebują. By dać dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi szansę na godną przyszłość, ofiarować im ciepło, czas. Inspirujemy również otoczenie do otwierania się na spektrum autyzmu i aktywną pomoc, uczymy i pokazujemy jak to robić świadomie i skutecznie.
Bardzo ważne są dla nas dobre relacje z rodzicami i opiekunami, ponieważ razem współpracujemy aby zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa, akceptacji oraz komfortowe warunki do rozwoju w przyjaznym i radosnym otoczeniu.

 

Cel

Celem Fundacji jest objęcie opieką terapeutyczną osób niepełnosprawnych z obszaru całej Polski o poza jej granicami oraz pomoc w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, wychowania, integracji, a także propagowanie fachowej wiedzy na temat zaburzeń i trudności z jakimi codziennie zmagają się zarówno osoby niepełnosprawne, jak i ich najbliżsi.

Celem na najbliższy okres jest budowa pierwszego w regionie centrum terapeutycznego oraz parku rozrywki dla dzieci niepełnosprawnych.

Wierzymy, że dobre idee i wysokie standardy usług, które będzie świadczyć Fundacja mają szansę zaistnieć w naszej społeczności. Mamy ogrom pomysłów, koncepcji, poszukujemy dobrych i mądrych trendów po to, aby  osoby niepełnosprawne,  szczególnie dzieci z zaburzeniami  rozwoju i emocji, w tym ze spektrum autyzmu oraz ich rodziny miały szansę na dostęp do różnych usług (diagnozy, terapii, rozwijania zainteresowań, zabawy, wytchnienia) na dobrym poziomie w całej Polsce.

W 2019 roku otworzyliśmy świetlicę terapeutyczną dla dzieci niepełnosprawnych. Od września 2019 uruchomiliśmy terapeutyczny punkt przedszkolny dla dzieci
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Są to pierwsze takie przedsięwzięcia w naszym regionie.

Od 2020 roku współpracujemy z organizacjami z całej Polski, wspierając dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Wszystkie osoby zaangażowane w działalność Fundacji wspólnie pracują, aby poprawić komfort funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Im więcej serc chętnych do pomocy, tym więcej uda nam się razem osiągnąć.

Pomaganie innym jest piękne i bardzo potrzebne. Każdy z nas może kiedyś potrzebować wsparcia.  Dlatego wspólnie troszczymy się o tych, którzy najbardziej tego potrzebują.