Logo_Fundacji

Dane_kontaktowe

Fundacja Pro Aperte   |   zadzwoń: 786-039-278   |   przyjdź: 99-300 Kutno, ul. Staszica 7

Reagować na czas, czyli Pogotowie Interwencyjne

Pogotowie Interwencyjne  będzie  kolejną innowacja na skalę regionalną. Specjaliści działający w pogotowiu będą pełnili funkcję mediacyjną oraz wspierającą dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, a także dla placówek edukacyjnych w sprawach dotyczących właściwego organizowania procesu edukacyjno – terapeutycznego w szkołach. Pogotowie ma również na celu propagowanie właściwych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami.