Logo_Fundacji

Dane_kontaktowe

Fundacja Pro Aperte   |   zadzwoń: 786-039-278   |   przyjdź: 99-300 Kutno, ul. Staszica 7

Klub Świadomej Młodzieży, czyli prawo do bycia sobą

W maju 2021 r. w ramach projektu Aktywnych Obywateli swoje działanie rozpoczął pierwszy w regionie Klub  Świadomej Młodzieży, czyli klub młodych samorzeczników, gdzie aktywnie realizują swoje pasje osoby w wieku 13 – i więcej lat rozwijające się w spektrum autyzmu. Inspiracją do jego utworzenia była nasza współpraca z łódzką fundacją Autism Team.

 

W Klubie młodzież ma szansę poznawania siebie i odkrywania swojego potencjału, rozwijania swoich pasji, kreatywności i przedsiębiorczości. W ramach spotkań i warsztatów młodzi ludzie uczą się radzenia sobie z emocjami, asertywności, kreatywności, przedsiębiorczości oraz nawiązują  przyjaźnie i relacje koleżeńskie.

 

Całości przedsięwzięcia przyświeca hasło „Mam prawo być sobą”, zachęcające do wspierania rozwoju, odkrywania talentów oraz akceptacji osób z różnorodnymi wariantami rozwojowymi.