Logo_Fundacji

Dane_kontaktowe

Fundacja Pro Aperte   |   zadzwoń: 786-039-278   |   przyjdź: 99-300 Kutno, ul. Staszica 7

Diagnoza inteligencji i poziomu psychoruchowego​

W naszej ofercie znajduje się również diagnoza funkcjonalna:

  • Diagnoza możliwości intelektualnych dla dzieci z wykorzystaniem Skali Stanford – Binet.
  • Ocena poziomu psychoruchowego za pomocą:

·       KORP (Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego)

·       PEP-R (Profil Psychoedukacyjny Schoplera)

 

Poprzez intensywną pracę terapeutyczną podjętą w odpowiednim czasie dajemy szansę na wyrównywanie deficytów rozwojowych i otwieramy drogę do rozwijania samodzielności.