Logo_Fundacji

Dane_kontaktowe

Fundacja Pro Aperte   |   zadzwoń: 786-039-278   |   przyjdź: 99-300 Kutno, ul. Staszica 7

SYLWIA FRYDRYSIAK - SACZUK
Fundator Fundacji Pro Aperte

Absolwentka Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (studia magisterskie - psychologia, studia podyplomowe - szkolny doradca zawodowy). Ukończyła kurs z zakresu surdopedagogiki. Brała udział w licznych szkoleniach (z zakresu treningu umiejętności społecznych, dotyczące narzędzia PEP-R w diagnozie, terapii i edukacji dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz szkolenie PECS na pierwszym poziomie, Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu ASRS).

Posiada uprawnienia do diagnozy spektrum autyzmu z wykorzystaniem narzędzia ADOS-2. Diagnozuje również możliwości intelektualne dzieci, młodzieży I dorosłych. Wspierała zespół badawczy Fundacji Synapsis i Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w realizacji projektu „Tworzenie przydatności polskich wersji narzędzi przeznaczonych do identyfikowania dzieci z problemami rozwojowymi”. Szkoliła się w ramach programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada”, realizowanego przez Fundację Synapsis. Posiada certyfikat uprawniający do wykonywania badania diagnostycznego z wykorzystaniem Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP).

W obszarze zainteresowań zawodowych znajduje się przede wszystkich diagnoza oraz właściwe wsparcie dzieci młodzieży. W pracy stara się rozpoznać zasoby drugiego człowieka i odkrywać jego potencjał. W Fundacji Pro Aperte koordynuje działania Klubu Świadomej Młodzieży, działania terapeutyczno-diagnostyczne. Działa w Społecznym Pogotowiu Interwencyjnym, mającym na celu wspieranie i monitorowanie właściwego realizowania praw i potrzeb osób min. z niepełnosprawnościami.

Prywatnie żona i mama dwójki dzieci Marcela I Łucji. Do jej rodziny należy także suczka Leja. W wolnym czasie kocha słuchać muzyki, śpiewać i tańczyć z dziećmi w rytm Męskiego Grania, spacerować, jeździć na rowerze, oglądać filmy. Swój umysł oczyszcza dzięki podróżom.