Logo_Fundacji

Dane_kontaktowe

Fundacja Pro Aperte   |   zadzwoń: 786-039-278   |   przyjdź: 99-300 Kutno, ul. Staszica 7

Najważniejszy pierwszy krok – diagnoza

W Fundacji Pro Aperte mamy możliwość przeprowadzenia diagnozy spektrum autyzmu osoby w każdym wieku.

 

Kiedy zgłasza się do nas osoba dorosła lub rodzic, który obserwuje u swojego dziecka nietypowe zachowania lub niepokoi się jego rozwojem, przeprowadzamy szczegółowy wywiad z rodzicem. Jeżeli mamy wskazania do dalszej diagnozy, nasz zespół specjalistów podejmuje kolejne kroki. W zależności od potrzeb diagnozowanej osoby przeprowadzane są szczegółowe obserwacje i konsultacje np.  logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna, ocena rozwoju ruchowego. Może być również zalecone wskazanie konsultacji z innym specjalistą lub lekarzem np. neurologiem.  

   

W przypadku wszystkich osób, zarówno młodszych dzieci, jak i nastolatków, a także osób dorosłych jest przeprowadzana obserwacja diagnostyczna za pomocą specjalistycznego narzędzia do badania poziomu nasilenia objawów spektrum autyzmu ADOS-2, przeprowadzanego przez wykwalifikowanych diagnostów.

Końcowym etapem jest konsultacja z psychiatrą, który stawia ostateczną diagnozę na podstawie obserwacji i materiału zgromadzonego przez innych specjalistów.

 

Dzięki diagnozie można lepiej rozumieć siebie lub dziecko, stwarzają mu odpowiednie warunki do pełnego rozwoju.