Logo_Fundacji

Dane_kontaktowe

Fundacja Pro Aperte   |   zadzwoń: 786-039-278   |   przyjdź: 99-300 Kutno, ul. Staszica 7

Budowa i rozwój samorzecznictwa
w Regionie Kutnowskim

termin realizacji:
01.01.2021 – 31.10.2022

zleceniodawca:
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, Fundacja im. Stefana Batorego

wartość projektu:
67 497 Euro

kwota dotacji:
65 247 Euro

Projekt realizowany z dotacji programu
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt ma na celu zbudowanie w naszym regionie systemu samorzecznictwa. Samorzecznik to osoba, która występuje w imieniu swoim i grupy, z którą się identyfikuje. Mówi o jej potrzebach, problemach, doświadczeniach. Celem projektu jest także rozwijanie świadomości na temat spektrum autyzmu wśród społeczności lokalnej.

Projekt będzie realizowany w trzech obszarach.

 

OBSZAR PIERWSZY:

“Dzieci w wieku 4-12 lat. Praca u podstaw”.

Działania w tym obszarze zakładają utworzenie trzech grup dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dzieci będą brały udział przez 14 miesięcy w zajęciach Treningu Umejętności Społecznych (od marca 2021 do pażdziernika 2022- bez okresu wakacyjnego).

Planowane są trzy grupy wiekowe: 4-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat (od 4 do 8 osób). Treningi mają na celu ksztaltować u dzieci różne umiejętności społeczne i komunikacyjne. Prowadzone będą przez dwóch terapeutów. W przyszłości Fundacja zamierza na bazie uczestników grupowej terapii kontynuować ideę powstałego w ramach projektu Klubu Świadomej Młodzieży.

 

OBSZAR DRUGI

“Młodzież w wieku 12-19 lat. Klub Świadomej Młodzieży”

Planowane jest utworzenie Klubu, którego członkami będzie młodzież w spektrum autyzmu, która podejmie działania na rzecz budowania świadomości dotyczącej potrzeb, trudności, osób w spektrum. Nadrzędną ideą funkcjonowania Klubu będzie poszanowanie wolności i różnorodności. W Klubie ma zaistnieć przyjazna przestrzeń do rozwoju dla wszystkich osób w spektrum autyzmu, ale nie tylko. Klub będzie otwarty dla wszystkich, którzy pragną wcielać w życie ideę samostanowienia.

W Klubie młodzież będzie miała możliwość poznawania siebie, odkrywania swoich zainteresowań, potencjału. Będzie uczyć się różnych technik komunikacji, prezentowania siebie, będzie starać się odkrywać swoje cele. Młodzież będzie również dyskutować nad tym w jaki sposób można rozwijać świadomość społeczeństwa na temat tego, czym jest spektrum autyzmu.

W ramach projektowego działania klubu odbywać się będą warsztaty samorozwojowe, podczas których młodzież będzie uczyć się radzenia sobie z emocjami, asertywności, kreatywności, przedsiębiorczości. Odbędą się także spotkania z młodymi samorzecznikami, którzy będą przekazywać kutnowskiej młodzieży czym jest i na czym polega idea bycia self-adwokatem oraz tego, że różnorodność w świecie jest bardzo potrzebna.

Planowane są także spotkania z przedstawicieami instytucji publicznych oraz wyjazdy do miast, w których działają samorzecznicy.

Ponadto odbywać się będą swobodne, koleżeńskie spotania klubu, które stworzą szansę wzajemnego poznania siebie, nawiązywania relacji. Klub ma być miejscem przyjemnego spędzania czasu, kreaowania też jego działań przez samą młodzież. Młodzież może zapraszać różne osoby na spotkania, realizować swoje pasje, opowiadać o nich.

Ponadto dla uczestników Klubu oraz ich rodziców zapewnione będzie bezpłatne poradnictwo psychologiczne.

 

OBSZAR TRZECI

Rodzice. Zwiększanie świadomości.

Działania będą skierowane do rodziców przyszłych self-adwokatów, jak i dzieci z ASD spoza Klubu Świadomej Młodzieży. Rodzice będą mieć okazję do 5 spotkań z działaczem ruchu samorzeczników. Rodzice i młodzież z Klubu będą mogli wziąć udział w wyjazdach do miast, w których działają samorzecznicy.

Ponadto dla uczestników Klubu oraz ich rodziców zapewnione będzie bezpłatne poradnictwo psychologiczne.

W ramach realizacji projektu “Rozwój samorzecznictwa w Regionie Kutnowskim” dotychczas zostały przeprowadzone następujące działania:

18.02.2021 Przedstawienie planów i strategii projektu Aktywni Obywatele na zebraniu Zarządu i Rady Fundacji Pro Aperte wszystkim pracownikom Fundacji.
zdjęcieaktywniobywatele
27.02.2021 Zostało przeprowadzenie pierwsze szkolenie z samorzecznictwa dla kadry Fundacji. W ramach szkolenia przebudowaliśmy naszą świadomość dotyczącą autyzmu, jako odmiennej ścieżki rozwoju. Neuroróżnorodność potrzebuje swojej bezpiecznej przestrzeni w neurotypowym świecie- który wcale nie musi być nudny i jednolity. Wszystko co musimy zrobić, to otworzyć głowę i serce na drugiego CZŁOWIEKA, który jest nim bez względu na przyklejone łatki.
Luty 2021 – Zakupiono narzędzie do diagnozy autyzmu ADOS 2, wraz z dedykowanym szkoleniem dla specjalistów. 
12.03.2021 – Ruszyła terapia grupowa (Trening Umiejętności Społecznych, praca u podstaw).
27.03.2021 – Zostało przeprowadzone drugie szkolenie z samorzecznictwa dla kadry Fundacji, tym razem z powodu sytuacji epidemicznej w kraju odbyło się ono w formie szkolenia online.
20.05.2021 Pierwsze warsztaty integracyjno – diagnostyczne Klubu Świadomej Młodzieży.Tworzymy nowe, przyjazne przestrzenie na terenie Kutna dla osób w spektrum autyzmu i nie tylko. Ruszył Klub Świadomej Młodzieży w Kutnie. Mamy już 12 zadeklarowanych, młodych, pełnych pasji przyszłych Samorzeczników. Nasze spotkania rozpoczęliśmy od Warsztatów Diagnostyczno-Integracyjnych, podczas których nacisk kładziemy na jak najlepsze poznanie i pokochanie samego siebie. Będziemy budować świadomość na temat tego, jak możemy aktywnie i mądrze działać, aby spektrum autyzmu było właściwie rozumiane.
01.06.2021 Z okazji Dnia Dziecka odwiedziliśmy LEO-Market! Spędziliśmy tam cudowny dzień, pełen przygód. Wspólna zabawa dostarczyła nam dużo pozytywnych doświadczeń i pozostawiła w nas miłe wspomnienia, do których warto będzie wracać. Bardzo lubimy świętować razem, w gronie przyjaciół każda chwila zyskuje na wartości, dając również możliwość do rozwoju posiadanych i treningu nowych umiejętności społecznych.
18.06.2021 Warsztaty integracyjno – diagnostyczne Klubu Świadomej Młodzieży. Na zorganizowanych warsztatach młodzież miała okazję zacieśnić więzi i przyjaźnie między sobą po prostu luźno rozmawiając, przy okazji tworzenia różnych ciekawych projektów z klocków LEGO.
29.06.2021 Kutnowska fundacja Pro Aperte zainaugurowała dziś Klub Świadomej Młodzieży. Wydarzenie odbyło się w Centrum Seniora przy ulicy Wyszyńskiego.

W trakcie dzisiejszego spotkania opowiedziano o motywacjach dla powstania Klubu Świadomej Młodzieży, a także o planach, których realizacji podejmą się jego członkowie.

Klub Świadomej Młodzieży to miejsce dla osób w spektrum autyzmu, które chcą same reprezentować swoje interesy w społeczeństwie.

Klub to część projektu Aktywni Obywatele finansowany z funduszów EOG. W Kutnie założono, że Klub zrzeszy minimum 10 osób, ostatecznie jest ich 15.

– Jedną z głównych idei Klubu Świadomej Młodzieży jest wolność w spektrum. Uczestnicy poprzez obecność w Klubie Świadomej Młodzieży dokonują odkrycia samych siebie, wzmacniają się w obszarze społecznym po to, by w przyszłości działać jako samorzecznicy, przedstawiać czym tak naprawdę jest autyzm – mówi Przemysław Saczuk, prezes zarządu fundacji Pro Aperte.

Czym jest samorzecznictwo? Jak dziś wyjaśniano, to wolność bycia sobą, wyrażanie siebie w bezpiecznej przestrzeni, odkrywanie swoich talentów, samoakceptacja i budowanie pewności siebie, a także otwartość na różnorodność

Inicjatywę Klubów Świadomej Młodzieży zapoczątkowała fundacja Autism Team z Łodzi. Pierwszy klub powstał z inicjatywy Jana Gawrońskiego.

– Na co dzień działam w fundacji Autism Team, pomyślałem, że potrzebne jest miejsce dla młodzieży. Dlatego narodził się pomysł utworzenia pierwszego w Polsce Klubu Świadomej Młodzieży. Takie inicjatywy są potrzebne w całej Polsce, żeby tworzyć przestrzenie wolości spektrum autyzmu – mówi Jan Gawroński

W tej chwili w Kutnie realizowany jest pierwszy etap budowy KŚM. W trakcie spotkań prowadzone są warsztaty integracyjno-diagnostyczne. Dzięki nim uczestnicy wzajemnie się poznają i pogłębiają wiedzą o sobie samych.

– Po przełamaniu pierwszych lodów udało nam się stworzyć przyjemną atmosferę luźnych spotkań towarzyskich. Tym samym powstała bezpieczna przestrzeń do dzielenia się swoimi zainteresowaniami i wyrażania siebie – mówią przedstawiciele Fundacji Pro Aperte.

10.07.2021 Kolejne warsztaty integracyjno – diagnostyczne Klubu Świadomej Młodzieży.
25.07.2021 Pierwszy z trzech planowanych wyjazdów integracyjnych Klubu Świadomej Młodzieży do Lekaszyna koło Uniejowa na farmę fundacji “Pomerdało mi się “. Udział w wyjeździe wziel m.in. członkowie “Klubu Świadomej Młodzieży” przy fundacji AutismTeam, terapeuci, rodzice dzieci, wolontariusze i wiele innych osób.
W ramach budowy i rozwoju Klubu Świadomej Młodzieży w Kutnie, byliśmy wczoraj na pierwszym wyjeździe integracyjnym, z trzech planowanych w naszym projekcie. Kutnowska Młodzież miała okazję spotkać Samorzeczników z Klub Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autism Team. ❤ Towarzyszyli nam przedstawiciele @Fundacja Autism Team rodzice, terapeuci, trenerzy i wolontariusze. Było pyszne jedzenie, świetna zabawa, spotkanie ze zwierzakami i doskonała atmosfera, jak zawsze na farmie Fundacja Pomerdało mi się! Jednym z mieszkańców pomerdanej farmy jest Samorzecznik Szymon, przed którym dinozaury nie mają tajemnic. Jednym z punktów w planie wydarzeń były wystąpienia działacza ruchu samorzeczników Tomasza Popiela i samoczecznika Szymona Popiela. Szymon zabrał nas do świata dinozaurów, które jak się okazało potrafi własnoręcznie ulepić z modeliny z zachowaniem detali! Mieliśmy okazję podziwiać jego imponującą kolekcję figurek, tych zakupionych i tych wykonanych samodzielnie. 

06.09.2021-09.09.2021 Sylwia Frydrysiak-Saczuk i Dorota Gackowska odbyły szkolenie Wykorzystanie ADOS-2 w praktyce klinicznej . ADOS-2 To narzędzie do diagnozowania spektrum autyzmu. Zbliżamy się wielkimi krokami w stronę uruchomienia w naszym mieście specjalistycznych i kompleksowych diagnoz w kierunku spektrum autyzmu
Projekt realizowany z dotacji programu  Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

17.09.2021 Dziś w Klubie swoje urodziny świętowała Dorota Gackowska, której młodzież sprawiła miłą niespodziankę. Był też dzień próbowania nowych smaków. Jedni pokochali sushi, innych jednak nie przekonał ten smak.
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

 

05.10.2021 Fundacja Pro Aperte oraz Klub Świadomej Młodzieży w Kutnie wspierają kampanię “Szkoła przyjazna dla autyzmu”, która ma zwrócić uwagę na szczególne potrzeby osób w spektrum. Podczas ostatniego spotkania KŚM kutnowska młodzież również zastanawiała się nad tym, jaka powinna być szkoła przyjazna dla autyzmu i nie tylko. Oto niektóre z wypowiedzi naszych uczestników:
Julia: czasem wolę być sama, a ciągle ktoś do mnie podchodzi. Robię ruchy rękoma, muszę to robić- dla innych to jest dziwne. Chciałabym, by szkoła uczyła, jak reagować na osoby w spektrum.
Eryk: chciałbym, żeby w szkole było mniej materiału do nauki oraz żebym wiedział, czego dokładnie się mam nauczyć.
Adam: chciałbym, żeby było ciszej w szkole. Dzwonki są zbyt głośne. Chciałbym, żeby był Ktoś kto daje wsparcie.
Bartek: źle się czuję, jak jest głośno. Chciałbym, aby w szkole było bardziej zrozumiale, aby więcej rzeczy konkretnie tłumaczono.
Kacper: od hałasu aż mi wiruje w głowie. Chciałbym, aby było ciszej.
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

 

15.10.2021 W tym dniu odbyło się kolejne spotkanie Klubu Świadomej Młodzieży w Kutnie. Dzień ten był dniem wyjątkowym, ponieważ mieliśmy okazję wspólnie świętować podwójne urodziny. Jubilatami byli członkowie KŚM, obaj mają na imię Kacper, jeden świętował 18-te, drugi zaś 13-te urodziny. Odśpiewaliśmy wspólnie sto lat, po czym zasiedliśmy do poczęstunku urodzinowego. Zabawa była przednia i na pewno zostaną nam po tym dniu miłe wspomnienia. Obu jubilatom jeszcze raz, życzymy STO LAT w zdrowiu i szczęściu.


16.10.2021 Odbył się pierwszy z 7 warsztatów samorozwojowych Klubu Świadomej Młodzieży. Tematem przewodnim jest definiowanie celów. Uczestnicy mieli okazję uczyć się jak konstruować cele oraz poznali metody dążenia do nich. Warsztat był także przygotowaniem uczestników do tworzenia celów działania Klubu Świadomej Młodzieży.Kolejne warsztaty wkrótce. Projekt realizowany z dotacji programu, Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

finansowanego z Funduszy EOG.

 

22.10.2021 Odbyły się kolejne zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS),w trzech grupach wiekowych. Zajęcia mają na celu rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych. To również doskonała okazja do wspólnej zabawy i miłego spędzania czasu. Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

15.11.2021 W Kutnowskim Centrum Seniora odbyło się spotkanie z aktorem Pawłem Burczykiem, oraz hybrydowa konferencja z Olimpią Poniźnik-Burczyk żoną Pawła i ich dziećmi Wiktorią i Maksymilianem. Wiktoria to 18-letnia dziewczyna ze spektrum autyzmu, dlatego też jest to temat bliski nam wszystkim. W czasie spotkania Paweł Burczyk wraz z rodziną opowiadali m.in. o tym:
-Co ma się pojawić w filmie?
-Skąd pomysł na film o autyzmie na przykładzie własnego dziecka?

-Z jakimi problemami przyszło i przychodzi im się mierzyć?
Opowiadali również o swoich uczuciach, o tym co czuje brat Wiktorii i Ona sama. Jak rozmawiać i postrzegać świat osoby w spektrum?,
Co robić, a czego unikać?

W czasie spotkania padło też wiele pytań zadawanych przez osoby biorące udział w spotkaniu, na które starano się jak najdokładniej odpowiedzieć.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

17.11.2021 Odbył się Kolejny Trening Umiejętności Społecznych w skrócie “TUS”.

W ramach piątkowego spotkania poruszaliśmy tematykę praw dziecka. Rozmawialiśmy o tym czym są prawa dziecka, kto ich strzeże, kiedy dochodzi do ich łamania, oraz wykonaliśmy plakaty o tematyce praw dziecka.
Wszystko to w związku z obchodzonym w tym roku w sobotę 20.11 Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka.

Projekt realizowany z dotacji programu, Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

finansowanego z Funduszy EOG.

03.12.2021 Ten dzień był bardzo pracowity jeśli chodzi o Klub Świadomej Młodzieży i dzieci z TUS-ów. Młodsi uczestnicy projektu Aktywni Obywatele brali udział w zabawach Andrzejkowych, wróżyli, przepowiadali przyszłość na podstawie woskowych odlewów świetnie się przy tym bawiąc. Młodzież z Klubu natomiast wybrala się na kręgle oraz do McDonalda w ramach wyjścia integracyjnego.

17.12.2021 Fantastyczny wieczór w Klubie Świadomej Młodzieży Kutno. Pierwsza klubowa Wigilia. Nie dość,  że było radośnie i wzruszająco to jeszcze bardzo muzycznie.  Kolędy wygrywała nam na tenorze Julka,  a Antek dał wyśmienity koncert. Co więcej swoje 14ste urodziny świętował Adam,  który osłodził ten wieczór pysznym tortem.

17.12.2021 Fantastyczny wieczór w Klubie Świadomej Młodzieży Kutno. Pierwsza klubowa Wigilia. Nie dość,  że było radośnie i wzruszająco to jeszcze bardzo muzycznie.  Kolędy wygrywała nam na tenorze Julka,  a Antek dał wyśmienity koncert. Co więcej swoje 14ste urodziny świętował Adam,  który osłodził ten wieczór pysznym tortem.

05.02.2021 “Wstęp do prezentacji publicznych”. Drugi warsztat samorozwojowy już za nami. Uczyliśmy się czym są wystąpienie publiczne, jak się do nich dobrze przygotować i w jaki sposób okiełznać stres.

25.02.2022 W Klubie Świadomej Młodzieży gościliśmy Panią Magdalenę Krupińską-Kotulską, wicestarostę Powiatu Kutnowskiego. Celem spotkań z przedstawicielami władz samorządowych jest przybliżenie realnej sytuacji osób w spektrum autyzmu w rzeczywistości edukacyjnej i relacyjnej.

19.03.2022 W minioną sobotę w naszym klubie odbyły się kolejne warsztaty samorozwojowe “Jak rozwijać w sobie kreatywność?”. Zastanawialiśmy się nad tym, co pomaga, a co szkodzi w byciu kreatywnym. Uczestnicy poznali dwie podstawowe kreatywne umiejętności-eksplorację i transformację.

01.04.2022 Nasi samorzecznicy na spotkaniu Klub Świadomej Młodzieży analizowali postulaty uczniów i ekspertów edukacji włączającej, przygotowując się do niezwykle ważnego wydarzenia, zaplanowanego w ramach Miesiąca Świadomości Autyzmu. 

19.04.2022 Spotkanie pt. „Uczeń w spektrum autyzmu w przestrzeni szkolnej”, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządowi regionu kutnowskiego, członkowie Klub Świadomej Młodzieży wraz z rodzicami oraz reprezentanci Fundacji „Pro Aperte”. Z ramienia przedstawicieli samorządowych w spotkaniu udział wzięli: Justyna Jasińska – Wójt Gminy Kutno, Piotr Łaszewski z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kutno, Monika Mikulska z Wydziału Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczych Urzędu Miasta Kutno, Robert Witczak Z-ca Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Kutno oraz Jolanta Mikołajczyk – Kierownik Referatu organizacyjnego, zdrowia, sportu, kultury i promocji Urzędu Gminy Kutno. Członkowie Klubu Świadomej Młodzieży – uczniowie w spektrum autyzmu – przedstawili wypracowane przez siebie 7 postulatów dotyczących przyjaznych przestrzeni edukacyjnych. Inspiracją dla nich była podobna inicjatywa Klub Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autism Team. Postulaty są wynikiem trudnych doświadczeń młodzieży z życia szkolnego. Jest to pierwszy krok kutnowskich samorzeczników w kierunku realnej transformacji przestrzeni szkolnych w powiecie kutnowskim w przestrzenie edukacyjne przyjazne dla osób w spektrum autyzmu, likwidujące “niewidzialne bariery”.

Postulaty uczestników Klubu Świadomej Młodzieży w Kutnie dotyczące zmian w przestrzeni edukacyjnej:

1. Likwidacja barier sensorycznych w szkołach, w tym głośnych dzwonków, które u osób w spektrum autyzmu i z nadwrażliwością sensoryczną mogą wywołać nawet napad padaczkowy lub wybuch niepożądanych emocji.

2. Pokoje wyciszeń i psycholog w każdej szkole, aby dbać o komfort psychiczny dzieci i młodzieży.

3. Dbałość o język, który nie stygmatyzuje np. nie nazywanie spektrum autyzmu chorobą, odchodzenie od słowa „specjalne potrzeby” na rzecz „własne potrzeby”.

4. Lekcje różnorodności w szkole, rozwijające postawę szacunku, empatii i akceptacji dla odmienności i niepełnosprawności.

5. Reagowanie na przejawy przemocy, dyskryminacji, izolacji wobec osób w spektrum autyzmu.

6. Podnoszenie przez nauczycieli poziomu wiedzy w oparciu o aktualne wyniki badań i nurty samorzecznicze. Podnoszenie kompetencji komunikacyjnych pedagogów (właściwe zwracanie się, danie czasu na przemyślenie odpowiedzi, branie pod uwagę różnorodności w zakresie komunikacji osób w spektrum, nie zalewanie potokiem słów).

7. Włączanie rodziców i osób w spektrum autyzmu w realne tworzenie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych IPET. Słuchanie głosu osób w spektrum na temat ich potrzeb i możliwości.

Warto zaznaczyć, że było to pierwsze publiczne wystąpienie naszego samorzecznika Kacpra Frydrysiaka.

21.04.2022  Odbył się kolejny warsztat rozwojowy “Analiza problemów”.

23.04.2022 Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Klubów Świadomej Młodzieży. Spotkały się 3 KŚM: Klub Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autism Team, Klub Świadomej Młodzieży Kutno przy Fundacji Pro Aperte oraz Klub Świadomej Młodzieży z Włocławka przy Ośrodek Terapii Neurorozwojowej „Poczuj sam”Izabela Piotrowska. Zjazd odbył się na Pomerdanej Farmie Dobra w Lekaszynie, dzięki zaangażowaniu gospodarzy Tomka i Magdy z Fundacja Pomerdało mi się. Podczas spotkania, cennym doświadczeniem podzielili się: samorzecznik Marcin z KŚM Włocławek oraz z działaczką ruchu samorzeczników Izą Piotrowską. To było wyjątkowe wydarzenie, z przestrzeniami przyjaźnie sensorycznymi. Każdy z uczestników mógł zaprezentować swoje pasje, były występy muzyczne na scenie SZABLIX, Antka oraz Borysa. Całość poprowadził inicjator idei KŚM Jan Gawroński. Wyjazd zintegrował ponad 30 samorzeczników z 3 Klubów Świadomej Młodzieży.

23.06.2022 Warsztaty na jednym ze spotkań Klubu Świadomej Młodzieży Kutno. Na ostatnim spotkaniu, młodzież budowała umiejętności współpracy w zespole, dzięki warsztatowi pracy pod presją czasu. Grupa podzielona na 2 zespoły Orły i Gepardy, musiała odwzorować budowlę według konstrukcji zaprezentowanej w oddzielnym pokoju. Młodzież współpracowała, mając informację, że w jednej grupie jest szpieg, który działa na ich niekorzyść. Pod koniec warsztatu, obie grupy wyciągały wnioski z wzajemnej współpracy.

24.06.2022 Trening Umiejętności Społecznych w ramach projektu Aktywni Obywatele dobiegł końca

Fundacja Pro Aperte zakończyła pod koniec czerwca 2022, jedną z priorytetowych części projektu „ Budowa i rozwój samorzecznictwa w regionie kutnowskim”. Były to zajęcia grupowe o charakterze Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) tzw. praca u podstaw. Odbywały się bezpłatnie. Uczęszczały na nie dzieci w spektrum autyzmu, w wieku od 6 do 12 lat.

Spotkania odbywały się w grupach, które dobierano pod względem wieku, etapu edukacyjnego oraz potrzeb i możliwości uczestników. Każdą grupę prowadziło dwóch terapeutów, doświadczonych w pracy z osobami w spektrum autyzmu. Z udziału w projekcie skorzystało w sumie 21 dzieci.

Powszechnie rozumiana Terapia TUS ukierunkowana jest na kształtowanie kompetencji prospołecznych. Oprócz merytorycznych podstaw dotyczących wspierania dzieci w spektrum autyzmu w tym obszarze, dla terapeutów i osób pracujących w Fundacji, ważna jest wrażliwość i otwartość na potrzeby, pasje i preferencje drugiego, szczególnie młodego, człowieka.

Podczas spotkań wspierana była komunikacja, w tym umiejętność słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawanie pytań. Rozwijano umiejętności społeczne m.in. nawiązywanie relacji, tworzenie i utrzymywanie granic, pomaganie innym, ale także radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Nieodłącznym, ale jakże ważnym  elementem zajęć, było również odkrywanie siebie, poznawanie swoich mocnych cech, znajomość własnych uczuć, rozwijanie pasji i zainteresowań.

W przyszłości Fundacja Pro Aperte, zamierza kontynuować ideę powstałego w ramach projektu Klubu Świadomej Młodzieży, na bazie uczestników grupowej terapii.

Dziękujemy dzieciom za udział w projekcie.

25.06.2022 Fantastyczna atmosfera, nowe znajomości i masa praktycznej wiedzy podana w przystępny sposób – tak możemy podsumować sobotni wyjazd do Klub Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autism Team Fundacja Autism Team w Łodzi. Trzech samorzeczników wzbogaciło naszą wiedzę m.in. o autyzmie w codzienności, w szkole, o tym jak radzić sobie z wystąpieniami publicznymi oraz o urbexie – eksploracji opuszczonych budynków. Otrzymaliśmy piłeczki sensoryczne i płyty CD z filmami i muzyką od Gospodarzy Dodatkowo, nasz Adam dostał notebooki, które zasiliły jego kolekcję sprzętu elektronicznego! Jesteśmy wdzięczni za ciepłe przyjęcie, prezenty, dawkę wiedzy i możliwość poznania wielu innych kolorów z palety autyzmu.

14.07.2022

🔹Przedstawiciele naszego Klubu Świadomej Młodzieży, wraz z pozostałymi samorzecznikami w spektrum autyzmu z całej Polski, zostali zaproszeni na warsztaty zorganizowane 14 lipca przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – „Jak zgłosić sprawę do Rzecznika?”.
🔹Joanna Villamar Villarreal – Naczelnik Wydziału Przyjęć Interesantów w Biurze #RPO opowiedziała zaproszonym gościom, kim jest #RPO jako urząd, czym zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich oraz kto i z jaką sprawą może zwrócić się do RPO.
🔹Monika Wiszyńska – radca w Zespole ds. Równego Traktowania, przedstawiła praktyczne przykłady działań i interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich, opowiedziała o interwencjach podjętych przez Biuro #RPO w domu pomocy społecznej, w szkole i w poradni PPP.
🔹Samorzecznicy odnieśli się także do swoich przykładów dyskryminacji jak i sytuacjach ze swojego otoczenia.
➡️Neurotrudności i spektrum stanowią niekiedy przeszkodę w otrzymaniu pozytywnej oceny z zachowania w szkole, tym samym, otrzymania świadectwa z czerwonym paskiem, którego brak, może spowodować trudności w dostaniu się do wybranej przez ucznia szkoły.
🔹Samorzecznik Jan Gawroński wniósł postulat, by sytuacja uległa zmianie. Rzecznik #RPO poparł go i oznajmił, że podejmuje działania na rzecz zniesienia oceny z zachowania w szkołach podstawowych.
🔹Kolejno, głos zabrała Beata Tokarz-Kamińska – główna specjalistka Centrum Projektów Społecznych Biura RPO. Przedstawiła plan przyszłej współpracy samorzeczników/czek w spektrum z Biurem RPO.
🔹Warsztaty zorganizowane we współpracy z Inicjatywą „Nasz Rzecznik”, były pierwszym z cyklu wydarzeń dedykowanych osobom w spektrum autyzmu, zainspirowanych spotkaniem „Samorzecznicy u Rzecznika” 30 marca.
🔹Od września we współpracy z organizacjami społecznymi skupionymi wokół Inicjatywy „Nasz Rzecznik” i z Klubami Świadomej Młodzieży w różnych miastach Polski ruszą regionalne spotkania samorzeczników i samorzeczniczek w spektrum autyzmu z przedstawiciel(k)ami Biura RPO. Inicjatywa „Nasz Rzecznik” będzie też wspierać spotkania z samorzeczniczkami i samorzecznikami z reprezentujących inne rodzaje niepełnosprawności.
💙Przyłączamy się do podziękowań dla przedstawicielek Biura RPO, pani Barbarze Imiołczyk, dyrektorce Centrum Projektów Społecznych Biura RPO, pani Joannie Villamar Villarreal, pani Monice Wiszyńskiej, pani Beacie Tokarz-Kamińskiej i pani Aleksandrze Wodyk z Centrum Projektów Społecznych.
💙💙Dziękujemy przede wszystkim Wam – Samorzecznikom, z którymi możemy współpracować. Dodajemy sobie wzajemnie sił i dzięki temu wprowadzamy zmiany w życie!
📸Fot. Michał Awin
14.07.2022 Nasz Klub Świadomej Młodzieży Kutno przy Fundacji Pro Aperte wraz z rodzicami, odwiedził Fundacja Artonomia w Warszawie. Był to jeden z wyjazdów integracyjnych zaplanowanych w ramach projektu „Rozwój i budowa samorzecznictwa w regionie kutnowskim”, mający na celu zacieśnianie więzi z organizacjami działającymi na rzecz idei samorzecznictwa osób w spektrum autyzmu.
🔹Paulina Zawadzka z Fundacja Artonomia , przeprowadziła warsztaty, podczas których rozmawialiśmy o neuroróżnorodności, różnorodnym przetwarzaniu docierających do każdego z nas bodźców, poszanowaniu tego, że to, co jednym zupełnie nie przeszkadza, innych może wprowadzać w stan frustracji, złości.
🔹Równolegle klubowa delegacja dwóch samorzeczników Kacper Frydrysiak i Lukasz Stasiak z prezesem Przemysław Saczuk gościła na niezmiernie ważnym spotkaniu w Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
🔹Zespół #RPO zorganizował warsztaty dla młodych samorzeczników na temat tego, jak działa, kim jest i jak może ich wspierać #RPO. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie, że możemy dumnie zasiadać u boku wielu wybitnych samorzeczniczych organizacji, wspólnie działać na rzecz konkretnych zmian mentalnych i systemowych w dążeniu do budowania społeczeństwa obywatelskiego.
🔹Ten niezwykle udany wyjazd integracyjny zakończył wspólny spacer po Starym Mieście w Warszawie.
09.09.2022 Na ostatnim spotkaniu naszego Klubu gościliśmy Pana Jarosława Kotliński Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kutno. To człowiek otwarty i empatyczny, zainteresowany tym, co mamy do powiedzenia.
Rozmawialiśmy o tym co przeszkadza nam w szkole, co jest dla nas barierą w edukacji. Podawaliśmy przykłady takich trudności, Znaleźliśmy także dużo pozytywnych rzeczy.
Pan Kotliński poparł postulat zniesienia dzwonków. Dziękujemy za wizytę i wiele wartościowych słów.
16.09.2022 Kolejne spotkanie Klubu! Zawsze miło nam gościć osoby zainteresowane działalnością samorzeczniczą i chętne poznać nas osobiście. W piątek odwiedził nas dr Sławomir Stasiorowski – radca prawny, były wieloletni kurator sądowy.
Opowiadał, czym zajmuje się kurator sądowy i radca prawny. To zagadnienie idealnie wpisało się w nasze działania. Przedstawił nam także najważniejsze akty prawne z punktu widzenia ucznia.
Pan Stasiorowski wskazał, gdzie szukać wsparcia w sytuacji łamania naszych uczniowskich i obywatelskich praw. Jako przyszli samorzecznicy w spektrum autyzmu, będziemy przekazywali tę wiedzę i edukowali naszych kolegów i koleżanki trudnych sytuacji związanych z łamaniem ich praw.
 
30.09.2022 Życzymy wszystkiego najlepszego naszym Klubowiczom i wszystkim Chłopakom
Na dzisiejszym spotkaniu gościliśmy Sebastiana z Klub Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autism Team
➡Zdradzał jakie są jego triki na dobre wystąpienie publiczne, jak przygotować się do przemówienia oraz jak ułożyć schemat prelekcji. Nasi Klubowicze słuchali uważnie i zadawali ciekawe pytania. To było bardzo wartościowe doświadczenie.
➡Wzbogaceni w nowe umiejętności, czekamy na konferencję „Wyślij moje słowo w świat – moc samorzecznictwa”, która odbędzie się 6 października. Będą przemawiać: Kacper Stanecki, Bartosz Orłowski, Adam Trybura oraz Eryk Pietrzak.
Konferencja pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.
06.10.2022 Zakończyliśmy ważne wydarzenie w historii naszej Fundacji. Konferencja była podsumowaniem projektu Aktywych Obywateli – Fundusz Krajowy: “Budowa i rozwój samorzecznictwa w Regionie Kutnowskim”.
Na początku Przemysław Saczuk wprowadził gości w szczegóły projektu i działalność Fundacji ,,Pro Aperte”.
Następnie Sylwia Frydrysiak-Saczuk i Dorota Gackowska przedstawiły historię powstania i działalność Klubu Świadomej Młodzieży przy Fundacji ,,Pro Aperte”. Ważnym elementem konferencji było wystąpienie członków kutnowskiego Klubu. Każdy z nich opowiedział o swoich pasjach. Dodatkowo Eryk, Kacper, Adam i Bartosz, przybliżyli czym jest samorzecznictwo z ich perspektywy.
Kolejno przemawiał Jan Gawroński . Zachęcał młodych do samorzecznictwa. Zwracał uwagę na problemy w prawie i systemie szkolnym, które są nieprzygotowane na przyjmowanie osób z niepełnosprawnościami.
Następnie przemawiał Krzysztof Tokarski . Mówił o samorzecznictwie w kontekście specjalisty i rodzica dziecka w spektrum autyzmu.
Prelegentką, która przybliżyła nam autyzm z kobiecego punktu widzenia była Monika Dąbrowska.
Konferencję uświetniły występy Nikoli Stępskiej i Borysa Chmielewskiego. Ich śpiew zachwycił publiczność. Konferencja była w pełni tłumaczona na język migowy. Dziękujemy z tłumaczenie pani Izabeli Jakubowskiej. Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na konferencję. Wielkie ciche brawa dla prelegentów i artystów.
20.10.2022 Nauka komunikacji, dużo śmiechu i nowe znajomości – tak możemy podsumować piątkowe spotkanie Klubu.
Warsztat z komunikacji w zespole przeprowadził Przemysław Saczuk . Celem warsztatu było jak najlepsze odwzorowanie obrazu znajdującego się w innym pomieszczeniu, przez ekipę podzieloną na obserwatorów, malarzy oraz ekipę kontrolującą przebieg komunikacji „głuchego telefonu”. Dzięki takim ćwiczeniom możemy poprawiać komunikowanie się, wyciągać wnioski i szukać razem rozwiązań. Przywitaliśmy też nowych członków naszego Klubu! Cieszymy się, że Klub się powiększa i jest o nas coraz głośniej.
26.10.2022 Bardzo lubimy uczyć się i doświadczać nowych rzeczy na warsztatach w naszym Klubie. Mamy głowy pełne pomysłów, zwłaszcza, kiedy chodzi o tworzenie innowacji i tego, co może pomóc nam w codziennym życiu.
Nasza omawiana innowacja społeczna to jak i czy stworzyć grafikę i w jakiej formie miałaby być nośnikiem, by pokazać światu cząstkę siebie. Grafika ma być apelem do osób, które nie widzą, że obok są osoby z trudnościami, np. są wrażliwe na głośne dźwięki, wrażliwe sensorycznie, mają arachnofobię i mają swoje pasje, o których bardzo lubią rozmawiać. Nastąpiła burza mózgów. Pojawiały się różne opinie i rozwiązania. Tytuł warsztatu to ” Innowacje. Projektowanie założeń realnej innowacji społecznej. Grafika dla osób z niepełnosprawnością”.

27.10.2022 Spotkanie kutnowskiego Klubu Świadomej Młodzieży z przedstawicielami Rzecznika Praw Obywatelskich

W październiku samorzecznicy z Klubu Świadomej Młodzieży przy Fundacji „Pro Aperte” w Kutnie, spotkali się z przedstawicielami biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Było to jedno z kilku zaplanowanych spotkań samorzeczników z Rzecznikiem.

Rzecznik Praw Obywatelskich, przeznaczył ten rok na wzmacnianie nurtu samorzecznictwa. „Już 10 lat Biuro RPO wdraża dokument o Ochronie Praw Osób z Niepełnosprawnościami, by podkreślić znaczenie osób z niepełnosprawnościami ich współpracę z władzami. Słuchanie ich głosów z zewnątrz jest bardzo istotne dla Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik stoi na ich straży.” – mówi Beata Tokarz-Kamińska z biura RPO. Samorzecznictwo jest umiejętnością mówienia o sobie i swoich potrzebach, co się czuje, czego potrzebuje.

Samorzecznicy opowiadali o swoich potrzebach, ale również problemach i trudnościach. Jednym z przybyłych gości był Maciej Ryszawy, samorzecznik z Warszawy. Prowadzi media społecznościowe szerzące pojęcie samorzecznictwa.

„Biuro RPO spotyka się z młodymi ludźmi w spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami, by dowiedzieć się co u nich słychać. Miasta, w których planowane są spotkania to Łódź, Kowal, Hełm, Poznań, Warszawa i Kutno.” – mówi przedstawicielka Rzecznika Praw Obywatelskich. „Spotkania są funkcją diagnostyczną. Rzecznik chce wiedzieć, jakie trudności mają młodzi samorzecznicy. Z tych sześciu wizyt, sporządzony będzie raport. Będzie on konsultowany z Fundacją „Pro Aperte” i innymi organizacjami. Działania mają na celu wzmocnić ruch samorzecznictwa.” – dodaje.

Rzecznik Praw Obywatelskich szuka przestrzeni, gdzie można włączać osoby z niepełnosprawnościami. „Zachęcamy, by zgłaszać śmiało swoje sprawy. Do Rzecznika można się zgłosić, jeżeli czujecie się źle traktowani lub czujecie, że wasze prawa są łamane.” – mówi Beata Tokarz Kamińska z Biura RPO. „Takich klubów jest mało. Trzeba pokazywać wasze działania w Kutnie. Wasze doświadczenie może inspirować. Pokazywanie tego szerzej i zastanawianie się, co zrobić by było więcej samorzeczników jest ważne.” – dodaje.

Czy szkoła daje możliwość zmian? Czy czują, że oferta konkursów jest interesująca dla młodych? Jak szkoła mogłaby wspierać ich pasje? Samorzecznicy odpowiadali na te pytania i podawali kreatywne rozwiązania i pomysły. Podczas spotkania padły także apele, m.in. mniej niezapowiedzianych kartkówek, brak szufladkowania, prowadzenie zajęć wolniej, bez narzucania szybkiego tempa, bo to tylko utrudnia naukę.

„Każdy autysta ma inny ten autyzm. Inaczej mój mózg zaczyna się przegrzewać. To dzieje się nie tylko u autystów, ale też u ludzi bez orzeczenia. Ja starałem się dostosować  do ich tempa.” – powiedział jeden z samorzeczników Klubu z Kutna. „Nie lubię szybkiego dyktowania.”- padły kolejne słowa. Samorzecznicy wspominali też o pozytywnych sytuacjach i ułatwieniach, jakie otrzymują od nauczycieli.

Zebrani szukali rozwiązań ułatwiających wyciszanie się i redukowanie złości ucznia. Rozmawiali o pokojach wyciszeń. Okazało się, że są one bardzo potrzebne. Jeden z samorzeczników będzie postulował o wprowadzenie takiego pokoju w swojej szkole. Pojawił się również temat głośnych dzwonków. „Nie lubię głośnych dzwonków.” – mówi samorzecznik. „Brak dzwonków ma swoje plusy. Uczy zarządzania czasem, a  także nauki czytania  zegarka. Jednocześnie dba o komfort sensorycznych osób szczególnie wrażliwych, niekoniecznie tylko w spektrum autyzmu.” – mówi Przemysław Saczuk, Prezes Fundacji „Pro Aperte”.

Kolejnym postulatem było usunięcie porannych lekcji na 7:00 rano. Jest to niekomfortowe dla uczniów, nie tylko z niepełnosprawnościami. Jeden z samorzeczników wspominał, że jego dzień w szkole trwa 10h właśnie od 7:00 rano. „Jest to tylko jeden taki dzień w tygodniu, ale wracając ze szkoły jestem wyczerpany.”- mówił.

Na koniec spotkania sformułowano wnioski. Istnieje możliwość korzystania z mocy Rady Rodziców, zgłaszania pomysłu przez samorządy uczniowskie. Można korzystać z Ustawy o dostępności  np. w kwestii barier dźwiękowych. Możemy złożyć wniosek i w ciągu 14 dni szkoła ma obowiązek zareagować. „Ważne jest to by mówić to co wam przeszkadza. Wtedy możemy coś z tym zrobić.” mówi Beata Tokarz-Kamińska z biura RPO.

Spotkanie dało optymistyczną wizję dla uczniów i poczucie sprawczości. Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich zachęcali, by korzystać z praw i ustaw, jakie przysługują wszystkim obywatelom. Prawa, o które walczą samorzecznicy z niepełnosprawnościami są nie tylko ich sprawą. Udogodnienia, np. pokoje wyciszeni, są korzystne dla wszystkich.