Logo_Fundacji

Dane_kontaktowe

Fundacja Pro Aperte   |   zadzwoń: 786-039-278   |   przyjdź: 99-300 Kutno, ul. Staszica 7

KŚM – inkluzja NIE iluzja. Partycypacja. Obywatelskość. Samostanowienie.

termin realizacji:
01.01.2024 – 31.12.2025

zleceniodawca:
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

wartość projektu:
262 016,08 zł

kwota dotacji:
214 016,08 zł

Projekt jest kontynuacją, wzmocnieniem efektów edukacji obywatelskiej i upowszechnieniem rezultatów działań młodzieży z niepełnosprawnościami w ramach poprzedniego zadania z programu Fundusz Młodzieżowy w 3 miastach Polski: Kutnie, Łodzi i Włocławku. Przygotowany do samostanowienia w poprzednim działaniu, zespół samorzeczników będzie włączony w realizację bieżącego zadania publicznego i stanowić będzie fundament działań inkluzywnych dla nowo rekrutowanych uczestników. Projekt zakłada zwiększanie i upowszechnianie kompetencji młodzieży już samostanowiącej, włączanie jej w rynek pracy oraz rekrutowanie i przygotowanie do samostanowienia nowych uczestników.
W 3 miastach Polski odbywać się będą spotkania i warsztaty, które prowadzić będą trenerzy wraz z samorzecznikiem. Finałem będzie pierwsza w Polsce Konferencja Samorzecznicza podczas której osoby z niepełnosprawnościami zaprezentują siebie i swoje działania z zakresu samostanowienia, obywatelskości i partycypacji.

16.09.2023
💜 Kolejny “Niezbędnik wyjątkowego rodzica ” za nami. W Kowalu rodzice dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami rozmawiali z trenerami o zawiłościach systemu orzeczeczniczego i ścieżkach poruszania się w nim.
💜 Sylwia Frydrysiak-Saczuk z naszej Fundacji uczestniczy w Niezbędnikach jako uważny obserwator, który zbiera dane o newralgicznych problemach, trudnościach i sprawach, z którymi mierzą się rodziny, w których występuje niepełnosprawność.
💜 Na ich podstawie powstanie raport i broszura, ułatwiająca poszukiwanie systemowych rozwiązań.
🔹Fundacja “Pro Aperte” od samego początku istnienia współpracuje z rodzicami podopiecznych w ramach realizacji misji opierającej się na całościowym i wszechstronnym wsparciu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.
🔹Luki i zawiłości systemowe, częsty brak dostępu do rzetelnych informacji dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością oraz niska świadomość społeczeństwa w tym temacie pokazują olbrzymią potrzebę działań poradniczych, również prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Nasza Fundacja prowadzi poradnictwo psychologiczne, prawne, orzecznicze, socjalno – bytowe.
🔹Na bieżąco przyjmujemy wiele zgłoszeń i zapytań, z których wynika, że prawa osób z niepełnosprawnościami często są łamane. Powstanie szerokiej Koalicji Organizacji Poradniczych, zrzeszającej organizacje z całej Polski, zagwarantuje zwiększenie dostępu do merytorycznej wiedzy i rozszerzenie obszaru działań poradniczych.
17.06.2023
🧡 Kolejny Niezbędnik wyjątkowego rodzica za nami.
🧡 W przyjaznych przestrzeniach Fabryka Aktywności Miejskiej odbył się mistrzowski warsztat z zakresu edukacji poprowadzony przez niezastąpioną Sylwia Kowalska .
🧡 Oprócz olbrzymiej wiedzy z zakresu prawa oświatowego, Sylwia ma także talent do porywania słuchaczy, wlewa w nich wiarę i odwagę w to, że w każdej sytuacji, w której są łamane lub nieprzestrzegane prawa osób o szczególnych potrzebach edukacyjnych trzeba niezłomnie stać na straży, obserwować, pilnować, działać i współpracować.
🧡Nie ukrywamy, że przepełnia nas duma, że Niezbędniki niosą się w świat, że tylu rodziców jest nimi zainteresowanych.
27.05.2023
🟡🟢🟣Zakończyliśmy cykl warsztatów w Kutnie dla rodziców dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami – “Niezbędnik wyjątkowego rodzica”. Przez cały cykl spotkań dzieliliśmy się wiedzą, dzięki której rodzicom łatwiej będzie odnaleźć się w meandrach systemu edukacji i orzecznictwa. Chcieliśmy stworzyć przyjazną przestrzeń, w której będzie również miejsce na dyskusję o trudnościach, ale i wzajemne wsparcie rodziców. Spotkania warsztatowe zainicjowały powstanie Klubu Świadomych Rodziców, który zrzesza opiekunów dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z regionu kutnowskiego.
🟡🟢🟣Na ostatnich warsztatach “Niezbędnika wyjątkowego rodzica” prowadzące Sylwia Frydrysiak-Saczuk oraz Dorota Gackowska omawiały m.in. temat orzecznictwa po 16 roku życia. Podawały rozwiązania i wskazywały różne ścieżki wspierania dziecka po ukończeniu edukacji. Taka chwila stawia rodzica dziecka z niepełnosprawnością przed trudnymi wyborami i zmusza do szukania alternatyw na komfortowe życie dla podopiecznego.
🟡🟢🟣Warsztaty pomogły także rozwiać wątpliwości, jakie orzeczenia przysługują osobom w dorosłym życiu. Taka wiedza pozwoli rodzicowi na swobodniejsze poruszanie się w procedurach systemu.
🟡🟢🟣Kolejnym omawianym tematem spotkania był rynek pracy dla osób z niepełnosprawnością. Jakiej pracy szukać? Jak pracodawca odniesie się do orzeczeń nowego pracownika? Jak podopieczny odnajdzie się w nowej pracy? Czy opłaca się zatrudniać osoby niepełnosprawne? Prowadzące przedstawiły zebranym wiedzę, dzięki której lepiej można wprowadzić podopiecznego na rynek pracy i przygotować się na różne ewentualności.
🟡🟢🟣Dziękujemy za obecność podczas całego cyklu warsztatów “Niezbędnik wyjątkowego rodzica”. Cieszy nas bardzo fakt, że narodziła się oddolna inicjatywa w postaci Klubu Świadomych Rodziców. Bez aktywnego i świadomego udziału rodzica na każdym etapie rozwoju niezmiernie trudno jest o zaspokojenie wszystkich potrzeb dziecka i młodego człowieka, a z drugiej strony KŚR to okazja do wzajemnego wsparcia rodziców.
20.05.2023
🔵Dziś w Kowalu, dzięki Izabeli Piotrowskiej odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Niezbędnik wyjątkowego rodzica” dla uczestników z regionu włocławskiego.
🔵Przybyli zebrali się w sali Ośrodek Terapii Neurorozwojowej „Poczuj sam”Izabela Piotrowska. Spotkanie prowadziły specjalistki w dziedzinie spektrum autyzmu: Izabela Piotrowska i Sylwia Frydrysiak-Saczuk. Omawiały zagadnienia dotyczące edukacji ucznia z własnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wdrażania zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
🔵Wielu rodziców spotyka się z ograniczonym dostępem do informacji na temat wprowadzania zaleceń w placówkach edukacyjnych. Ciągle brakuje rzetelnych szkoleń dla nauczycieli na temat pracy z dzieckiem w spektrum autyzmu. Warsztaty mają na celu zwiększyć wiedzę rodziców w tym temacie. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i rozmowy.
🔵Dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne warsztaty z cyklu Niezbędnika wyjątkowego Rodzica do Kowala.
12.05.2023
🟤 I spotkanie sieciujące w ramach projektu Rozwoju Organizacji Poradniczych “Integracja – edukacja – rozwój działań organizacji poradniczych na rzecz osób z niepełnosprawnością” za nami.
🟤 W spotkaniu uczestniczyło 20 przedstawicieli i przedstawicielek 11 organizacji pozarządowych lub inicjatyw obywatelskich z całej Polski, w tym organizacje koordynowane przez młodych samorzeczników. Organizacje biorące udział w spotkaniu zajmują się wsparciem osób z niepełnosprawnościami lub wyzwaniami rozwojowymi i ich rodzin w obszarach różnego rodzaju poradnictwa np. psychologicznego, edukacyjnego, prawnego. Prowadzą aktywnie działania informacyjno – doradcze oraz interwencje w sytuacjach łamania prawa w/w osób.
🟤 Spotkanie odbyło się z inicjatywy naszej Fundacji. Otworzył je prezes Fundacja Pro Aperte Przemysław Saczuk, który przedstawił ideę projektu oraz jego najważniejsze założenia. Projekt zakłada między innymi powstanie koalicji organizacji poradniczych, cykl 9 warsztatów skierowanych do rodziców dzieci z niepełnosprawnościami w 3 różnych miastach, stworzenie e-kursu, broszury informacyjnej, przeprowadzenie dwóch dużych kampanii informacyjnych oraz budowę portalu.
🟤 Możemy dumnie i oficjalnie ogłosić, że podczas dzisiejszego spotkania formalnie powstała koalicja organizacji poradniczych. Członkowie będą się wymieniać doświadczeniami i aktywnie wspierać w działaniach w ramach wspólnego celu: wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, szczególnie w wypełnianiu luk systemowych i samostanowienia.
🟤 Członkowie organizacji zaprezentowali swoje działania, potrzeby wynikające ze struktury i celów ich organizacji, trudności i wyzwania, z jakimi na co dzień się mierzą. Przedstawili również sukcesy, na bazie których możliwe jest tworzenie potrzebnych przestrzeni. Spotkanie było okazją do wzajemnej wymiany w zakresie dobrych praktyk. Wspólnie dzieliliśmy się wiedzą, również wypracowywaliśmy strategie, które mają na celu stworzenie narzędzia pomocowego, które już wkrótce będzie wielkim wsparciem dla społeczności osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Wkrótce te oczekiwane i potrzebne narzędzie zaprezentujemy 😊
🟤 Jednogłośnie stwierdziliśmy, że to, co przybyłe organizacje robią na co dzień pokazuje, że koalicja jest potrzebna i możliwa, a jej wartość może spowodować niezbędne działania na dużo większą skalę. Mamy szansę stworzyć miejsce, będące wielkim wsparciem dla społeczności osób, na rzecz których wszyscy działamy.
Dziękujemy za przybycie i zaangażowanie w tą oczekiwaną inicjatywę. Wspólnie zdziałamy o wiele więcej.
01.04.2023
🔵🟢To już przedostatnie spotkanie z cyklu „Niezbędnik wyjątkowego rodzica”
🔵🟢1 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie rodziców dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z cyklu „Niezbędnik wyjątkowego rodzica”. Przybyli zebrali się w Hotel Awis w Kutnie. Spotkanie prowadziły specjalistki w dziedzinie spektrum autyzmu: Sylwia Frydrysiak-Saczuk oraz Dorota Gackowska. Omawiały zagadnienia dotyczące edukacji ucznia z własnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wdrażania zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
🔵🟢Wielu rodziców doświadcza niemocy i nie jest informowanych o postępowaniu związanym z orzeczeniem. Warsztaty mają na celu zwiększyć wiedzę rodziców w tym temacie. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i rozmowy.
🔵🟢Dziękujemy za liczne przybycie i zapraszamy na już ostatnie spotkanie z cyklu, które odbędzie się 27 maja 2023 r. w Hotelu Awis w Kutnie. Warsztaty bezpłatne.
🔵🟢Obowiązują zapisy mailowe lub telefoniczne.
Mail: psycholog@proaperte.pl
Telefon: 786042069
18.03.2023
➡️Pierwsze warsztaty dla rodziców dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami za nami
➡️18 marca rozpoczął się cykl składający się z trzech bezpłatnych warsztatów dla rodziców dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.
➡️Podczas pierwszego spotkania, które odbyło się w Hotelu Awis w Kutnie, poruszono ważne kwestie z obszaru orzecznictwa. Prowadzące Sylwia Frydrysiak-Saczuk i Dorota Gackowska przeprowadziły zebranych przez procedury postępowania po uzyskaniu diagnozy i otrzymania niezbędnych dokumentów oraz przekazały w pigułce niezbędne informacje dotyczące praw osób posiadających orzeczenia. Rodzice w większości deklarowali, że w trudnym systemie dokumentacyjnym czują się często osamotnieni i zagubieni, brakuje wsparcia na poszczególnych etapach pozyskiwania pomocy dla osób z niepełnosprawnością.
➡️Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń i porad. Analizowano wiele trudnych sytuacji, z którymi mierzą się rodzice osób z niepełnosprawnością na różnych poziomach wiekowych.
✅Spotkanie stało się wielką, przyjazną przestrzenią, w której istniała zarówno merytoryczna wiedza, jak i poczucie zaopiekowania się każdym z uczestników.
Przełomowy projekt – wsparcie dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością
🟢Fundacja „Pro Aperte” w listopadzie 2022 roku rozpoczęła projekt pt. „Integracja-edukacja-rozwój działań organizacji poradniczych na rzecz osób z niepełnosprawnością”, sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033 w kwocie 266.292 zł.
🟠Projekt zakłada zwiększenie integracji działań co najmniej 6 organizacji pozarządowych lub inicjatyw obywatelskich w celu podniesienia jakości usług poradniczych skierowanych do osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Projekt będzie promował usługi poradnicze: głównie prawne i psychologiczne w mediach lokalnych, społecznościowych oraz wśród rodzin osób z niepełnosprawnością na terenie co najmniej 3 województw.
🔴Do końca 2023 roku w ramach projektu ma być zrealizowanych wiele działań, m.in.:
➡ portal – wyszukiwarka www.amamprawo.pl skierowany głównie do rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Na portalu będą umieszczane systematycznie artykuły dotyczące głównie odbytych interwencji przez organizacje poradnicze dotyczące łamania praw osób z niepełnosprawnością wraz ze wskazówkami, poradami prawnymi dla opiekunów.
➡ e-kurs dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin dotyczący ich praw
➡ budowa koalicji organizacji poradniczych
➡ cykle warsztatów „Niezbędnik wyjątkowego Rodzica” dotyczące obszarów orzeczniczych, edukacji włączającej i socjalno-bytowej osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin
➡ kampanie informacyjne zwiększające świadomość społeczeństwa w kontekście praw osób z niepełnosprawnościami.
🟡“Jest to przełomowy i bardzo potrzebny projekt. Prowadzone przez naszą organizację od lat rozmowy z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością, doświadczenia w ramach działalności Społecznego Pogotowia Interwencyjnego oraz liczne spotkania z partnerską fundacją Autism Team, która realizuje szeroko zakrojone działania interwencyjne w całym kraju oraz koalicją ponad stu organizacji pozarządowych „Nasz Rzecznik” wykazały bardzo dużą potrzebę realizacji takiego projektu.
Rodzice często są zagubieni, nie mają świadomości w kontekście praw osób z niepełnosprawnością. Powstający portal będzie takim miejscem, w którym rodzic uzyska odpowiedź na najczęściej występujące trudności.
Dodatkowo w naszych regionie oraz w dwóch innych miastach (w Łodzi i we Włocławku) będą prowadzone cykle warsztatów właśnie dla takich rodziców. Projekt łączy także organizacje poradnicze z całej Polski.
Wspólne działania, wymiana informacji zwiększą jakość usług poradniczych oraz zasięg na obszar całego kraju.” – mówi pomysłodawca projektu, prezes zarządu Fundacji „Pro Aperte” Przemysław Saczuk.