Logo_Fundacji

Dane_kontaktowe

Fundacja Pro Aperte   |   zadzwoń: 786-039-278   |   przyjdź: 99-300 Kutno, ul. Staszica 7

KŚM - waga i istota samostanowienia młodzieży z niepełnosprawnościami w życiu publicznym

termin realizacji:
01.11.2022 – 30.11.2023

zleceniodawca:
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

wartość projektu:
160 950 zł

kwota dotacji:
153 750 zł

Projekt realizowany wspólnie przez dwóch partnerów: Fundację “Pro Aperte” i Fundację Autism Team

Projekt zakłada wzmocnienie młodzieży z niepełnosprawnością, głównie w spektrum autyzmu w kompetencjach samostanowienia oraz działaniach samorzeczniczych poprzez działalność 3 Klubów Świadomej Młodzieży w Łodzi, Kutnie i Włocławku.

 

Podejmowane przez młodzież inkluzyjne działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami przyczynią się do realnej poprawy standardów dostępności w życiu publicznym a efektem bezpośrednim będą wypracowane zmiany systemowe na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim.

 

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.