Logo_Fundacji

Dane_kontaktowe

Fundacja Pro Aperte   |   zadzwoń: 786-039-278   |   przyjdź: 99-300 Kutno, ul. Staszica 7

Program "Przedsiębiorstwo Społeczne +" na lata 2023-2025

Termin realizacji: 15.06.2023 – 31.12.2023

 

zleceniodawca: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

 

Wartość projektu: 91 700zł + 19 600 zł

Wniosek A
W ramach dotacji będzie realizowane wsparcie zatrudnienia oraz kosztów bieżących przedsiębiorstwa społecznego.
W ramach wsparcia zatrudnienia będzie dofinansowanych 5 pracowników Fundacji “Pro Aperte”. Dofinansowanie będzie obejmowało każdego z wymienionych pracowników w wysokości 1200 zł na osobę w każdym miesiącu od czerwca do grudnia 2023 roku. W ramach wsparcia bieżącego będzie dofinansowanych 5 stałych, co miesięcznych kosztów fundacji od czerwca do grudnia 2023. Między innymi koszty energii, paliwa, najmu przestrzeni terapeutycznych i siedziby.

 

Wniosek B
W ramach wsparcia według planów reintagracyjnych zostanie objętych 6 pracowników. Dla nich w miesiącach październik – grudzień 2023 przewidziane jest 6 różnych szkoleń. Szkolenia zostały wytypowane w indywidualnych planach reintegracyjnych powyższych pracowników, które powstały na bazie analiz własnych pracownika, pracodawcy, rozmów i wywiadów a także obserwacji ewaluacyjnych każdego pracownika na stanowisku pracy.