Logo_Fundacji

Dane_kontaktowe

Fundacja Pro Aperte   |   zadzwoń: 786-039-278   |   przyjdź: 99-300 Kutno, ul. Staszica 7

Rozwój organizacji i obszaru działań terapeutycznych Fundacji "Pro Aperte"

termin realizacji:
01.02.2024 – 30.10.2024

zleceniodawca:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

wartość projektu:
183 000 zł

kwota dotacji:
183 000 zł

W ramach wsparcia we wniosku są zaplanowane dwa działania, które w znacznym stopniu rozwiną organizację i jej zakres działań misyjnych. Działania są zaplanowane w okresie od 01.02.2024 do 31.10.2024.

Pierwszym z nich jest zwiększenie jakości organizacji działań terapeutycznych Fundacji “Pro Aperte” poprzez stworzenie dedykowanego narzędzia – platformy CRM. System ma na celu ułatwienie komunikacji wśród terapeutów i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością oraz wynagrodzeń i rozliczeń z przeprowadzonych zajęć. System umożliwi bezpieczne (poprzez tworzenie kopii zapasowych) zarządzanie personelem oraz zabezpieczy zgodnie z RODO dane zarówno podopiecznych jak i personelu.
Drugim działaniem będzie zwiększenie obszaru terapeutycznego poprzez zakup innowacyjnych słuchawek “Silent disco” do terapii społecznej osób wrażliwych dźwiękowo. Planuje się zakup 60 sztuk specjalistycznych słuchawek z regulacją trzech różnych kanałów. Do całego zestawu będą zakupione 3 stacje bazowe oraz nośniki muzyczne. Całość tworzy innowacyjną cichą dyskotekę. Ideą tej koncepcji jest to, że każdy z użytkowników nakłada słuchawki i wybiera dla siebie odpowiednią muzykę (z trzech kanałów) oraz reguluje dla siebie odpowiednią głośność. Każdy kanał to inny kolor. Na parkiecie każdy tańczy swoim rytmem do wybranej muzyki, dodatkowo każdy też widzi poprzez kolor wybór muzyki. Słuchawki “Silent disco” są innowacyjną terapią dla osób sensorycznie wrażliwych (głównie dźwiękowo), w szczególności dla osób w spektrum autyzmu.