Władze Fundacji

Zarząd Fundacji Pro Aperte

Przemysław Saczuk
Prezes Zarządu Fundacji Pro Aperte

Prezes i współzałożyciel Fundacji Pro Aperte, dyrektor ds. rozwoju Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „ToTu”. Ukończył Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (na którym ukończył Matematykę Stosowaną), Szkołę Trenerów Biznesu Akademii SET w Łodzi oraz studia podyplomowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Łódzkim. Jego misją jest ciągły rozwój siebie i Fundacji, by móc pomagać coraz większej liczbie dzieci i ich rodzinom.

Rada Fundacji Pro Aperte

Dorota Gackowska
Przewodnicząca Rady Fundacji Pro Aperte

Przewodnicząca Rady Fundacji i współzałożycielka Fundacji Pro Aperte, dyrektor ds. terapeutycznych Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „ToTu”. Nauczyciel – terapeuta dzieci z autyzmem. Ukończyła studia magisterskie na kierunku nauczanie początkowe, studia podyplomowe na kierunku surdopedagogika, studia podyplomowe ze Stosowanej Analizy Zachowania terapii spektrum zaburzeń autystycznych na Uniwersytecie Gdańskim, kurs kwalifikacyjny – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, trzystopniowy kurs terapii behawioralnej dzieci z autyzmem. Posiada certyfikat nauczyciela – terapeuty dzieci z autyzmem IWRD w Gdańsku.

Sylwia Frydrysiak – Saczuk
Członek Rady Fundacji Pro Aperte

Członek Rady Fundacji i współzałożycielka Fundacji Pro Aperte. Psycholog z ponad czternastoletnim stażem w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i mutyzmem wybiórczym. Ukończyła Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku psychologii. Wspierała zespół badawczy Fundacji Synapsis i Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w realizacji projektu „Tworzenie przydatności polskich wersji narzędzi przeznaczonych do identyfikowania dzieci z problemami rozwojowymi”. Szkoliła się w ramach programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada”, realizowanego przez Fundację Synapsis

Dorota Sujecka

Dorota Sujecka
Członek Rady Fundacji

Członek Rady Fundacji Pro Aperte. Zawodowo od 20 lat pracuje w jednostce samorządowej. Mama synka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczy się ciągle na nowo poznawać autyzm w praktyce. Uwielbia rozmawiać z rodzicami dzieci z powyższymi zaburzeniami i wymieniać się doświadczeniem. Wstępując w szeregi Fundacji poczuła chęć niesienia pomocy innym.

Specjaliści Fundacji

Klaudia Traczykowska
Nauczyciel

Joanna Sikorska
Psycholog

Julia Michalak
Psycholog

Małgorzata Budner
Logopeda

Marta Albińska
Terapeuta SI

Paulina Domżał
Terapeuta autyzmu

Klaudia Żebrowska
Fizjoterapeuta

Wsparcie Fundacji

Magdalena Żaczek
Menadżer ds Rozwoju

Aleksandra Kliglich
Kierownik Biura

Sławomir Pawłowski
Asystent nauczyciela

Anna Wieczorkowska
Opiekun dzieci

Marta Bąkowska
Opiekun dzieci

Marzenna Saczuk
Opiekun dzieci